Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


tätt/ uthan något glist/ på det man kan sedan slå åter ratals emelan the andra/ och sees altid til at Munstycket är just och Skålen rätt rund.

Båtten måste hållas slak men Kanten stump och bruten/ Munstycket bestötes efter Circelslaget/ doch rifwes det emot en Rättsteen/ på det man kan bättre se om det är jämpt eller ey.

Örat der til blir flatt antingen Lök eller annan Prydning gutet/ det glödgas och rättas på Steen med en annan liten Steen åfwan på/ friskas bedrages uthan på Örat/ men enär Örat är fast bundet med Bindtråd måste man sättia innan til wid Munstycket twärt öfwer Skålen ett Jern något starkt som håller emot at Skålen icke geer sig tilsamman enär han kommer i Elden at lödas/ hon stielpes öfwer enda och lödes/ men innan måste och wara fiska Eldkål/ enär hon är lödd förfijlas/ slijpas och förfärdigas.

Kålskålar.

De bli på samma sätt slagna allenast med större Hamamr/ och slås något starkare och glödgas/ effter Båttn hälles något müglig/ der blir och något större Buk