Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


hwilken innan träffas emot Trä eller Sandsäk/ med en runt och stump Fot Hammar/ sedan planeras effter Circel som är sagt/ när Corpusen är färdig/ planeras bestötes han som den förra/ det görs Cirkelslag för Knapparna/ och delas i tre Delar/ Knapparna giutes ihåliga i twå Delar/ lödes tilsammans med hårt Slaglod/ förilta och försnidda/ och sedan lödes med hårt Slaglod en silfwer Plåt wid den som sig sluter just effter Skålen/ och år 1 a 2 Halm strå bredare än Halfen av Knappen/ til den enda at Skålen icke så lättelig skal bulas af knappen/ men på silfwerPlåten görs några Hål eliest blir Blåsa in uti Skålen/ sammaledes en Lufft Hål neder underi Knappen/ eliest spricker Knappen sönder om han kommer hastigt uthi hetan/ när nu Knapparna är ambundna med Bindtråd sättes Skålen på Rättesteenen at hon intet blir sned/ och så lödes de alal tre på en gång med weekt Slaglod.

Örorne som äre gutna lödes med hårt Slaglod/ sammaledes wid dem en Plåt/ det ena Örat bindes mitt emot en Knap/ och sättes in i Skålen/ mitt emot Munflyskecken