Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


ett starkt Jern/ som håller Munstycket runt-Örat bedrages runt om/ tårkas öfwer Elden/ häfftas sedan/ Skålen sättes halff ner i Askan något mer innan til slås friska opgångna Kål och uthan til sammaledes/ det lödes med weekt Slaglod/ och aktes at han ey för heet warder/ eller röres medan han heet är/ uthan Elden tages sakta ifrån/ på samma sätt lödes och det andra/ sedan siudes hon och förfijlat/ slijpas/ siudas som för är sagt/ med annat Arbete.

Låcket görs på samma sätt som Bågar Låk allenast brukas större Hammar/ Knapparna delas uth och lödes fast som de oppå Skålen/ men på Skålen blir ingen skerpa.

Soppe Skål Låk.

Blir giordt som Bägare Låk men uthan Skerpa/ Löfwet eller Blomman som betäcker hela Låcket blir först uthugget och wäl förfijlat/ sedan lägges det på Låkket som är wäl friskat/ bindes til med Bindtråd/ sombliftens lägges wid Spitzarna liten palia Slaglod/ der man kan förfijlat om det ey wäl flyter/ det bedrages/ seen lödes/ Ormen som åfwan kommer/ görs aff Tråd/ fijlad och effter des Skapnad/ man kan gå