Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Steen Skål/ det måste då wara som en tun Moos/ med detta förgyllas som för är sagt.

Om någon har slått Silfwer at åthskilligt slag och wil giöra det fijnt i någon myckenheet.

Man tar de tunna Been af Fåhr eller Häst Hufwun/ der i ingen Merg är/ och hafwa legat länge tårra och hwita blekna/ desse brännes wäl hwita och stötes myckit fijna siktas genom fint Sikt/ de slås uti en Såå eller annat Kärl/ hwar på slås nog rent Watten/ man rifwer och skualpar det några gångor om Dagen/ när det är wäl omrört sätter det grofwaste sig på Båtten/ det som litet står och intet kan så hastigt sättia sig på Båtten håller man uti ett annat Kärl/ det kallas klasrt/ man ömsar twå gångor om Dagen friskt Watten och det uti 24 Dar/ så länge at man intet Salt kan känna uti Askan.

Nu tager man det grofwa fuktar det med Watten/ och twingar det uti en ny Steen Skål eller Jern Ring/ bred 4 twär Finger/ twert öfwer widden en och en half Qwarter/ det twingas ju hårdare ju bättre/ han skal wara nedan litet trängre/ kan och ha ett Kårs öfwer understa Båtten. Ofwan på görs