Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


en flataktig Grop/ då siktas af det klara jemt öfwer alt/ det rullas och fast med en Jern eller Koppar Kula/ det heter Test/ hwar på Silfweret fineras men han måste wara wäl tårr/ af sig sielf.

Testen sättes på nåogt småt rent Kåhlstubb/ äfwen på testen sättes Muflan/ en twär Hand der ifrån lägges Stenar uthi runden/ Doch lemnas små Luffthål allestens nedan tiul hålles något trängre/ mitt på något widare/ och öfwerst är hålet trångt/ at det bättre drar.

I förstone ges litet Eld der lägges långsamt några döda Kål der til så han kan stå 3 a 4 Tijmar för än han blifwer rätt med Kål til täkt/ sedan står han at glödgas til des han wäl igenom glödt warder/ då sättes 2 gångor så mycket Bly på Testen som Silfweret wäger/ det står något litet och dröges uti Testen/ då lägges Silfweret der til/ åter något Bly/ det hålles så kalt som mögeligit är/ doch ey at han stannar/ det röres stundom med en Jerntråd något krökt på endan.