Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


måste man på endalykten göra mycket hetare/ och läggia några Kål i Muflan eller Brandar/ at det står och blickar/ när det således något stådt stiger sedan Silfweret af sig sielff i högden åthskilligestens/ då låter man effter handen swalna/ eliest spritter Silfweret bort/ när det är något swalt litet mer än brunt/ då slår man litet wåt på Testen och bryter löst Sölfweret/ lägger det för Blåsen låter glödgas långsamt at Bly röker bort och brännes af. Då slås der opå Kanterna med Hammaren at det böjes och Testaskan springer bort/ sedan kratsas Silfweret rent.

Om man wil finnera Fijlning behöfwes den icke smältas med något Flus utan kan således sättias på Testen sammaledes Snör Sölfwer.

En swart Form Sand.

Tag 12 Lispund fijn Sand Kimrök fyra Bössor Kalfinerat Wijnsteen/ Olia 3 Lod/ tag en liten Kruka slå wid pas så mycket Watten som du menar at bruka til en Fuktning/ läg der i en Hand full Salt/ lät det för gå/ sedan giut Olian der til och röör wäl om och arbeta det under hwart annat.