Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Sand/ eller den som kommer af Ölandsteen då han rifwes.

Tårka sedan op Silfweret med Linne/ glödga det än en gång/ men intet så hårt/ lät det swalna/ lägg det sen i den förra Wijnsteen at siudas som för/ men intet mer än en fierdels Tima/ tag det ut skurat eller är det krusat eller gutet Arbete kratsas det första gången/ och nu andra gången bårstas med wåt skur Sand.

Sedan tages Wijnsteen bindes til sammans uti Papper lägges i Elden så länge det röker/ och när det wänder åter tages han ut rifwes sönder och blandas med Wijnstens Watten utur Koppar Skålen (hwar i Silfweret södz) at det blir som tun Gröt.

Men detta bestrykes Silfweret/ lägges sedan uti Elden at glödgas långsamt och sakta at det intet mer än brunt blir/ den Wijnsten skölies af uti rent Watten/ och lägg Silfweret sedan en ottondels Tima uti den Wijnsteen som siuder/ är det krusat Arbete så bårstaas med en lind Bårsta utan Sand i Watn/ är det slät tar man en linne Klut utan Sand och twättar af med Watn/ tårkar det op hwar gång för än det glödgas.