Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Watnet måste altid blåsas ur Knappar och annat med Blås-Röret/ sedan tårkas på Elden.

Man kan och siuda med sönder stötta Suräplen för Wijnsteen/ item Rönbär/ Tranbär/ Salt och Watn.

Det Sölfwer som skal poleras, måste skuras med Sand at den sträfwa Huden bårt går. När man wil polera tar man Venedisk Twål/ skafwer den uti friskt Watten och har det i ett rent Kärel at wärmas öfwer Elden/ då tar man ett tunt poler-Stål/ det kallas Grundjern/ dåppar det uti Twålwatnet/ och gnider något starkt Strek wid Strek/ när Arbetet såldes är öfwer polerat, tar man ett tiockare Stål/ och kallas det Glansiern/ dåppar det sammaledes i Twålwatn/ gnider sakta och glist/ skölier sedan af i rent Watten och tårkas så op.

När Fatt Talrikar Flaskor eller annat som jemt är skal siudas/ bör det först glödgas på små jämna Kål/ och sedan när det tages utur Elden/ lägges på en jämn Steen och lägges 4 a 5/ 6 släta Hamrar på åthskilligestans/ det heter rättas

Kannor Skålar Stop eller all det som