Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Låk har/ bör glödgas med Låcken och då sakta rättas med släta Hamrar/ eller med släta stora Tall-Kål der efter skurna/ är det sådant Arbete som har Fötter under/ bör nedre Delen glödgas något förr/ och öfwer Delen sedan/ när något rättas skal sättas Fötterna uti något tiok och tår Aska/ lättes Låkken/ då tryckes intet Fötterna/ sedan det är rättat tages Låcken af och swalas och siudes.

Til gutet Arbete kan tagas det af Silfwer som intet är så smidig/ som samman smelt Fijlning och måste det hålla provet. Blir det wärie-fästen eller sådan måste det wara smidigt emedan det lider altid något.

När man giuter skär man och smala Luffthål neder ifrån op åth Flaskorna/ doch at der intet utgiutas kan.

Det fins och mångastens at Flaskorna är af Trä giorda/ och som den tårkas intet utan allenast rökes och så giutes der uti

At giuta ihåliga Bilder eller annat ihåligt uti Gips och Tegelmiöl.

Patronen bestrykes först med Bomolia/ och sättes Leer eller Wax på sijdorna för hwart stycke/ Gipsen rörs om med Watten at han blir som Wellin/ giutes der oppå/