Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


när han är stanat/ så tages det stycket bort skiärs jemt i Kanterne och skarpt/ åter görs flera Sargar på Patronen och fars således fort til thes hela Patron eller Figuren är afguten i så många stycken man finner nödigt/ och tages det sista stycket först bort al in til det första.

Sedan sättes Formen åter i hopp/ och skärs så ett Hål der i när han är i hoopsatt/ hwar genom sedan Waxet giutes/ hwilket allenast så warmt är at man kan hålla Fingret der uthi/ men Forman bör först liggia litet uti Watten/ at hon intet håller Waxet fast.

Om man tycker at Waxet man har i Formen ingutet intet är än tiokt nog/ som Silfweret skal blij kan man slå något mer i/ mins at Forman måste wäl med Bomolia bestrykas.

Då man tycker at Waxet är så tiockt som Silfweret skal blij/ då tages Forman af stycke för stycke/ Waxet netteras och putsas/ och gör man 3 a 4 Gölar eller Waxtena så tiocka som Gåse Pennar eller något tiockar/ fästes wid Wax-Figuren, och fogas alla endarna åfwan tilsammans der göte kåmmer.