Sida:Utaf Adelig Öfning-1696.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Är någon Figur möcket krokot/ skola Göten löpa utför/ och görs til det minsta ett Göt som tienar til Luffthål.

Der stickes och åtskilligestäns Jern tråd i kårs och endlångz opå det Kiärnan intet skal kunna skufwa sig hijt eller ditj/ man låter endarna gå litet utom Waxet/ at de kunna fastan i det som giutes utanom.

Sedan röres om Gips och Tegelmiöhl med Watten och giutes in uti Waxet til Kiärna at det fult blir. Rär det är något när stannat/ då giörs en Sarg litet högre än heela Figuren och en Tum widare på alal sijdor/ af Bly Koppar eller Näfwer/ ställes på litet Sand eller Aska.

Wax Figuren ställes mitt uti/ och så gör Gips och Tegelmiöl an med Walten och hälles runt om kring emellan Sargen och Figuren acktandes at Forman icke kommer snet at stå/ eller Göterna gå sönder/ när det är stannat tages Sargen bort och Formen ställes at tårkas.

Först skäres hålet der stoora Göten går/ något större åfwan/ at man bätter kan giuta Silfweret uti. Forman ställes på twå Tegelsteenar at Waxet kan löpa uth nedan