Sida:Världens förenade stater.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

18

världsdomstol över nationerna, liksom nationaldomstolen över individerna.

Det första spirandet till en sådan ny och bättre tid sköt upp i Alperna, i Schweiz. Där ha vi nu i 600 år sett människor av 4 nationaliteter leva tillsammans som ett folk — det schweiziska — ehuru de tala 4 skilda språk, tyska, franska, italienska och latin, ha 3 olika religioner och bo i fjälldalar, som ha haft dålig samfärdsel, på bägge sidor om Alperna. Det som har enat dem är det gemensamma försvaret mot gemensamma fiender, de österrikiska grevarna och de burgundiska hertigarna, som försökt att kuva dem. I denna kamp svuro de varandra hjälp och stiftade sitt egendomliga edsförbund — sitt Eidsgenossenschaft — som bygger på full frihet för de enskilda kantonerna, fullt självstyre med eget språk och egen religion, men med plikten till gemensamt försvar mot fiender, och med gemensam överdomstol i inbördes tvister. Och på denna fria grundlag med ömsesidig respekt för varandras frihet och rätt ha Schweiz’s fyra nationaliteter levat i fred och varit lyckliga i 600 år!

På samma sätt slet Nederländerna sig lös från spanjorernas förfärliga tyranni, i den berömda frihetskampen i vilken de satte in liv och egendom och hela sin människolycka och i vilken de vunno självstyrelse som ett förbund av fria samhällen.

Av Europas övriga nationer var det bara engelsmännen, som hade friheten. Spanjorer och fransmän hade nog nått nationell samling, men blevo kuvade av despotism, fanatisk religionsförföljelse och social orättvisa, i Tyskland och Italien var det