Sida:Världens förenade stater.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
19

bara upplösning, Österrike byggde endast på underkuvning av andra, och Ryssland var det rena barbariet.

Då höjde Amerikas Förenta Stater framtidens fana efter schweizarnas exempel, då England bara hävdade friheten för sig själv och icke ville respektera ”koloniernas” krav på jämnbördighet. Det ”gick troll” i den engelska lordens ord, som sade: ”Kolonierna få hällre gå till bottnen än våra principer.” England miste nämligen sin största koloni och måste ändå ändra sina principer. Sedan den tiden har det respekterat kolonierna, så flera av dem efter varandra vuxit upp till jämnbördighet: Kanada, Australien och Sydafrika.

Nordamerikas Förenta Stater har genomfört i stort, vad Schweiz begynte i smått. De 13 äldsta staterna byggde sin oavhängighetsförklaring på ”människorättigheterna”, alltså på den bästa och bredaste grundval. Och på denna ha de vuxit upp till en av världens största makter, varest 100 miljoner människar av alla slags nationaliteter och religioner bo tillsammans, med full frihet och lika rätt inbördes. — Var och en av de 49 staterna har full suverän frihet över all inre lagstiftning undantagandes över försvar, pänningväsen o. d. som äro gemensamma.

Att detta är framtidens väg, visar sig bäst däri att den nu blir efterliknad över hela jorden. Argentina och Brasilien ha organiserat sig så, Kanada, Australien och Sydafrika likaså i union med England, och nu till sist har också Kina börjat. Samtidigt går utvecklingen hemma i England samma väg,