Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/137

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

på ett tillfredsställande sätt av en person om tjuguett år, men våra läsare böra likväl erinra sig, att ehuru vår hjältinna var ung till åren, hon dock var gammal i liv och erfarenhet, och vi ha skrivit förgäves, ifall ni ännu icke upptäckt att hon var ett fruntimmer med mycket gott huvud.

Huset Crawleys äldre och yngre son voro aldrig hemma på samma gång. De hatade varandra av hjärtans grund; ja, Rawdon Crawley, dragonen, hyste ett djupt förakt för hela huset och kom sällan dit, utom då hans tant gjorde sitt årliga besök därstädes.

Denna dams stora egenskap har redan blivit omnämnd. Hon ägde sjuttiotusen pund och hade nästan adopterat Rawdon. Hon hyste en ytterlig motvilja för den äldre brorsonen och föraktade honom såsom en mes och en stackare. Till vedergällning tvekade han icke att förklara, att hennes själ var ohjälpligt förlorad, och hyste den åsikten, att broderns utsikt i den andra världen icke var en bit bättre.

— Hon är en gudlös, världsligt sinnad kvinna, plägade mr Crawley säga, och lever tillsammans med gudsförnekare och fransmän. Min själ ryser, då jag tänker på hennes hemska och ohyggliga ställning och på att hon, som står så nära graven, ska vara så hängiven fåfänga, lättsinne, världslighet och dårskap.

Saken var den, att den gamla damen bestämt vägrade att åhöra hans kvällsföredrag, som räckte en timme för varje gång, och då hon kom till Drottningens Crawley, var han tvungen att inställa sina vanliga andaktsövningar.

— Spar dina predikningar, Fox, när miss Crawley kommer, sade hans far. Hon har skrivit och sagt, att hon inte kan uthärda det där fromleriet.

— Ja, men tänk på tjänstfolket, sir!

— Åt fanders med tjänstfolket! sade sir Fox, och hans son antydde, att dit skulle de sannolikt komma, ifall de berövades förmånen av hans undervisning.

— Ja, det ger jag tusan! svarade fadern på denna in-

9. — Thackeray, Världsmarknaden. I.129