Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

mina kära flickor för min ungdoms vän och henne, som vårt lands store lexikograf beundrade! Om ni någonsin gör en resa till Hampshire, ber mr Crawley mig säga, att han hoppas, att ni måtte hedra vår lantliga prästgård med er närvaro — det ställe som utgör ett ringa men lyckligt hem för Eder tillgivna
Martha Crawley.


P. S. Mr Crawleys bror, baroneten, med vilken vi tyvärr icke stå på den fot av enighet och vänskap, som så väl anstår bröder, har en guvernant för sina flickor, vilken, efter vad jag hört sägas, haft den lyckan att bli uppfostrad i Chiswick. Jag har hört flera olika omdömen om henne, och som jag hyser det livligaste intresse för min svåger och svägerskas söta små flickor, vilka jag, i trots av familjegrollet, önskar att se bland mina egna barn — och som jag önskar att vara uppmärksam mot envar av edra lärjungar — så vill jag be er, min dyra miss Pinkerton, berätta mig denna unga dams historia, så mycket mera som jag för er skull ivrigt längtar att få göra hennes bekantskap. M. C."


Miss Pinkerton till mrs Bute Crawley.
Johnsone House, Chiswick, dec. 18…

"Min bästa mrs Crawley!

Jag har den äran erkänna mottagandet av er artiga skrivelse, vilken jag nu går att skyndsamt besvara. Det är i högsta grad tillfredsställande för en person i min svåra ställning att finna, att mina moderliga omsorger framkallat en motsvarande tillgivenhet och att i den älskvärda mrs Crawley igenkänna min utmärkta elev från forna dagar, den livliga och talangfulla miss Martha Mac Tavish. Jag är nog lycklig att under min vård äga döttrarna till flera av dem, som voro edra samtida, i min uppfostringsanstalt — vilket nöje det skulle göra mig, om edra egna kära unga damer behövde min uppsikt och ledning!

I det jag ber er framföra min vördnadsfulla hälsning till lady Fuddlestone, har jag den äran att (skriftligen)

136