Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

presentera för hennes nåd mina två vänner, miss Tuffin och miss Hawky.

Båda dessa unga damer äro fullkomligt kvalificerade att undervisa i grekiska, latin och de första grunderna av hebreiskan, i matematik och historia, i spanska, franska, italienska och geografi, i musik, både vokal och instrumental, i dans, utan biträde av någon lärare, och i naturvetenskapernas första grunder. I begagnandet av glober äro båda fullt hemmastadda. Härtill kommer, att miss Tuffin, som är dotter till den numera avlidne ärevördige Thomas Tuffin (lärare vid Corpus College i Cambridge), kan undervisa i det syriska språket och i elementerna av den konstitutionella rätten. Men som hon endast är aderton år gammal och äger ett utmärkt intagande yttre, torde denna unga dam måhända icke vara lämplig i sir Huddlestone Fuddlestones familj.

Miss Letitia Hawky å sin sida är icke av naturen gynnad i avseende på sitt yttre. Hon är tjugunio år, och hennes ansikte är illa åtgånget av kopporna, hon linkar litet då hon går, har rött hår och vindar högst obetydligt. Båda damerna äro begåvade med varje moralisk och religiös dygd. Deras villkor äro naturligtvis sådana som deras talanger förtjäna. Med den tacksammaste vördnad för hans ärevördighet Bute Crawley har jag den äran att teckna mig

Er tillgivnaste och ödmjukaste tjänarinna
Barbara Pinkerton.

P. S. Miss Sharp, vilken ni nämner såsom guvernant hos sir Fox Crawley, baronet och parlamentsledamot, har varit en av mina elever, och jag har ingenting att säga till hennes nackdel. Ehuru hennes yttre är ofördelaktigt (vi kunna icke kontrollera naturens verkningar) och ehuru hennes föräldrar voro föga aktningsvärda (hennes far var nämligen målare och gjorde flera gånger bankrutt, och hennes mor, efter vad jag senare till min fasa fick höra, dansös vid teatern), så äro likväl hennes talanger ganska betydande, och jag ångrar icke, att jag

137