Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

ställe i Wimbledon, en vacker vagn och två väldiga hästar och betjänter samt en fjärdedel av den utmärkta firman Hulker och Bullocks årliga inkomster, vilka alla förmåner voro representerade i Fredrik Augusts person. Om orangeblommor den tiden hade varit uppfunna (dessa rörande emblem av kvinnlig renhet, införda till oss från Frankrike, där folks döttrar vanligen säljas till äktenskap), skulle miss Maria ha antagit den fläckfria kransen och stigit in i resvagnen vid sidan av den giktbrutne, gamle skallige gubben Bullock med buteljnäsan och med fullkomlig blygsamhet ägnat sin sköna tillvaro åt hans sällhet. Saken var emellertid den, att den gamle herrn redan var gift, och därför ägnade hon sin unga ömhet åt den yngre kompanjonen. Ljuva, doftande orangeblommor! Häromdagen såg jag för detta miss Trotter, utstyrd i dem, trippa in i resvagnen utanför S:t Georges vid Hanover Square, och lord Methusalem linkade efter. Med vilken intagande blygsamhet hon fällde ned vagnsjalusierna — den kära oskulden! Hälften av ekipagen från världsmarknaden voro närvarande vid vigselceremonien.

Det var icke detta slags kärlek som avslöt Amalias uppfostran och inom ett års förlopp förvandlade en god ung flicka till en god ung kvinna — för att därefter bli en god hustru, då den lyckliga tiden därtill inträffade. Denna unga person (måhända var det mycket oförståndigt av hennes föräldrar att uppmuntra henne och understödja henne i ett sådant avguderi och så enfaldigt romantiska idéer) älskade av allt sitt hjärta den unge officer i Hans Majestäts tjänst, med vilken vi ha gjort en flyktig bekantskap. Hon tänkte på honom i samma ögonblick hon vaknade på morgonen, och hans namn var det sista hon nämnde i sina böner. Hon hade aldrig sett en karl med ett så vackert yttre och ett så gott huvud — en sådan figur till häst, en sådan dansör och en sådan hjälte i allmänhet. Det var visst värt att tala om prinsens eleganta bugning! Vad var väl den mot Georges? Hon hade sett mr Brummell, vilken envar prisade som en fulländad dandy. Hur kunde man väl jämföra en sådan

160