Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/457

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

med denna summa och inkomsten av försäljningen av Rawdons effekter jämte hennes änkepension, ifall han skulle stupa, skulle befinna sig oberoende av världen och kunna se sitt änkestånd lugnt i ansiktet.

En eller ett par gånger under dagens lopp hade hon visserligen även själv tänkt på att fly, men hennes förstånd gav henne ett bättre råd.

— Må ock så vara att fransmännen komma hit, tänkte Becky, så vad kunna de väl göra en stackars officersänka? Bah! Tiden för plundringar och stormningar av städer är nu förbi. Vi skola få fara hem i lugn eller också kan jag leva utomlands rätt behagligt på min lilla förmögenhet.

Under tiden begåvo sig Josef och Isidor till stallet för att se på de nyss inköpta hästarna. Josef bad sin betjänt genast sadla dessa. Han ämnade rida bort ännu samma natt, ja, ännu i denna timme. Därpå lämnade han betjänten, sysselsatt med att göra hästarna i ordning, och gick själv hem för att bereda sig till avresan. Denna måste ske i hemlighet. Han skulle bakvägen begiva sig till sitt rum, ty han hade alldeles icke lust att träffa mrs O'Dowd och Amalia och bekänna för dem, att han tänkte rymma sin väg.

Medan Josef gjorde upp köpet med Rebecka, och medan hans hästar blevo tagna i närmare betraktande, hade det ännu en gång nästan blivit morgon. Men ehuru det redan var långt efter midnatt, njöt staden ännu icke någon ro. Folket var uppe, ljus brann i husen, stora människohopar stodo ännu utanför portarna, och gatorna vimlade av människor. Rykten av omväxlande natur gingo ännu från mun till mun: ett rykte förkunnade, att preussarna hade blivit totalt slagna; ett annat sade, att det var engelsmännen, som hade blivit anfallna och besegrade, och ett tredje rykte sade, att dessa senare hade behållit slagfältet. Detta sista rykte vann alltmer styrka. Ingen fransman hade synts till. Förlupna soldater hade anlänt, medförande alltmer gynnsamma rykten, och slutligen anlände en adjutant till Brüssel med depescher

29. — Thackeray, Världsmarknaden. I.449