Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/461

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

Unge Stubble bedyrade, att det icke fanns make till officer i hela armén, och upphörde aldrig att prisa den äldre kaptenen för hans blygsamhet, hans godhet och hans beundransvärda lugn och kallblodighet i striden. Till denna del av samtalet lånade Amalia föga uppmärksamhet: det var endast då man talade om George som hon lyssnade, och då han icke nämndes, tänkte hon på honom.

Under det Amalia sålunda skötte om sin patient och tänkte på den föregående dagens fruktansvärda händelser, förflöt den andra så tämligen fort för henne. Det fanns för henne endast en enda man i armén, och så länge han mådde väl, intresserade henne det övriga icke så synnerligt. Alla de rykten, Josef förde med sig från gatan, träffade hennes öron nästan utan att hon gav någon akt på dem, ehuru de voro av det slag att de ingåvo denne rädde herre och många andra personer i Brüssel ganska mycken oro. Fransmännen hade visserligen blivit tillbakaslagna, men först efter en häftig och oviss strid och med endast en division av den franska armén. Kejsaren var med huvudstyrkan i Ligny, där han hade totalt slagit preussarna och kunde nu med hela sin styrka kasta sig över de allierade. Hertigen av Wellington drog sig tillbaka mot huvudstaden, och en stor strid skulle sannolikt komma att utkämpas under dess murar, vars utgång vore mer än tvivelaktig. Hertigen av Wellington hade endast tjugutusen man engelska trupper, på vilka han kunde lita, ty tyskarna utgjorde endast en oövad milis och belgierna voro avogt stämda; och med denna ringa styrka skulle hertigen göra motstånd mot hundrafemtio tusen man, som hade brutit in i Belgien under Napoleon. Under Napoleon! Vilken härförare, hur ryktbar och skicklig han än var, kunde väl mäta sig med honom med en underlägsen styrka?

Josef tänkte på allt detta och darrade. Detsamma gjorde hela det övriga Brüssel, där folket insåg, att den föregående dagens strid endast var ett förspel till den stora drabbning, som stod för dörren. En av de arméer, som stodo emot kejsaren, var redan sprängd. De få engels-

453