Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

kammare. Hon måste sedan undvara en sällskapsdam, och hennes far svor, att hon icke skulle få ett öre av hans pengar, ifall hon gjorde ett parti utan hans medgivande, och som han behövde en kvinna, som skötte hans hus, behagade det honom icke att hon skulle gifta sig — så att hon var tvungen att avstå från alla förslag, i vilka Cupido hade någon andel. Hon underkastade sig därför att under sin pappas livstid föra en tillvaro sådan som den vi nyss skildrat och att bli en gammal mö. Under tiden fick hennes syster barn med vackrare namn för varje år — och umgänget mellan dem båda blev alltmera sällsynt.

— Jane och jag röra oss inte i samma levnadssfär, sade mrs Bullock. Jag betraktar henne naturligtvis som en syster, vilket betyder — ja, vad betyder det, då en dam säger, att hon betraktar Jane som en syster?

Det har blivit beskrivet, hur de unga damerna Dobbin bodde tillsammans med sin pappa i en vacker villa vid Denmarks Hill, där det fanns sköna druvor och persikor, som gladde lille George Osborne. De nämnda damerna, som ofta foro till Brompton för att besöka vår kära Amalia, kommo stundom över till Russell Square för att göra ett besök hos vår gamla bekanta, miss Osborne, med vilken de talade om Amalia, om hur hon bodde tillsammans med sin far och mor, hur fattiga dessa voro, hur de undrade, vad män sådana som deras bror och kapten Osborne kunde finna hos en sådan där obetydlig liten varelse, hur hon ännu alltjämt var en sjåpa och en gås — men hur däremot gossen verkligen var den vackraste och raraste pojke man någonsin kunde se — ty alla kvinnors hjärtan bliva uppvärmda vid åsynen av små barn, och den suraste gamla mö är vänlig mot dem.

En dag lät Amalia efter många böner å de unga damerna Dobbins sida lille George fara och tillbringa en dag hos dem vid Denmarks Hill — medan hon själv sysselsatte sig med att skriva till majoren i Indien. Hon lyckönskade honom till de glada nyheter, som hans systrar nyss hade meddelat henne. Hon tackade honom för

112