Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

händelse travande nedåt prästgårdsgatan på sin starka svarta häst, just som sir Huddlestone rider förbi, och sällar sig till den värde baroneten. Hundar och jägare försvinna, och lille Rawdon står ute på trappan, undrande och förtjust.

Under loppet av dessa minnesvärda helgdagar har lille Rawdon, om han också icke fattat något synnerligt tycke för sin farbror, som ständigt ser sträng och kall ut och håller sig inne i sitt arbetsrum, sysselsatt med sina domarbestyr och omgiven av rättstjänare och förpaktare, förstått att göra sig god vän med sina gifta och ogifta tanter, med småherrskapet på herrgården och med James från prästgården, vilken sir Fox uppmuntrar att vara artig mot en av de unga damerna, utan tvivel med det avtal, att han skall få pastoratet vid hans rävjagande gamle fars död. James har själv avstått från detta nöje och inskränker sig till en liten oskyldig and- eller beckasinjakt eller en liten stilla råttjakt under julhelgen, varefter han ämnar återvända till universitetet och ännu en gång söka undvika att bli kuggad. Han har redan lagt av sig sina gröna rockar och röda halsdukar och andra världsliga prydnader och bereder sig till en förändring i sin ställning. På detta billiga och sparsamma sätt söker sir Fox att betala av sin skuld till familjen.

Innan julen var förbi, hade baroneten tagit sig så nära, att han hade givit sin bror ännu en anvisning på sina bankirer till ett icke mindre belopp än hundra pund, en handling, som till en början förorsakade sir Fox starka kval, men sedan fyllde honom med stolthet över en sådan frikostighet. Rawdon och hans son avlägsnade sig med de tyngsta hjärtan, varemot damerna skildes utan alltför stor sorg, och vår lilla vän återvände till London för att börja dessa bestyr, med vilka vi funno henne sysselsatt i början av detta kapitel. Under hennes uppsikt har Crawley House vid Stora Gaunt Street erhållit ett helt föryngrat utseende och var alldeles färdigt att mottaga sir Fox och familjen, då baroneten kom till London för att uppfylla

146