Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

enskild förmögenhet? Bah! miss Flint, dotter till en lantjunkare i Buckinghamshire med elva barn! Allt vad hon någonsin får från sin familj är en kalkon till jul, i utbyte mot vilken hon får hysa och föda två eller tre av sina systrar eller bröder, då de komma till staden. Hur beter sig Jenkins för att få utgifter och inkomster att gå ihop? Jag säger så, som envar av hans vänner måste säga: hur kommer det sig, att han icke redan för länge sedan rymt för skuld och att han någonsin kom tillbaka (såsom han gjorde till allas förvåning) förlidet år från Boulogne?

Då Rawdon Crawley och hans maka så där vid pass tre eller fyra år efter sin vistelse i Paris slogo sig ned i ett litet, men bekvämt inrett hus vid Curzon Street i May Fair, fanns det knappast någon av deras talrika vänner, vilka de bjödo på middag, som icke gjorde sig själv ovan antydda fråga. Romanförfattaren känner, såsom vi redan nämnt, till allting, och som jag befinner mig i den ställning, att jag kan berätta allmänheten, hur Crawley och hans hustru levde utan någon inkomst, får jag härmed be de respektiva tidningar, som ha för vana att göra utdrag ur åtskilliga nu utkommande periodiska skrifter, att icke trycka av följande noggranna beskrivning och beräkning — varav jag i min egenskap av upptäckare (vilken jag icke förvärvat mig så helt och hållet gratis) bör njuta förmån. Min son, skulle jag säga, om jag vore välsignad med en sådan, du bör genom djupa efterforskningar och ständigt umgänge med honom lära dig, huru en person lever för ingenting om året.

Men som det är bäst att icke vara alltför förtrolig med herrar av hans yrke, torde det kanske vara bäst att du tager emot beräkningarna ur andra hand, ty om du själv skall söka att skaffa dig dem, så kan du vara säker om, att det kommer att kosta dig rätt vackert.

På intet om året och under loppet av två eller tre år, av vilka vi endast kunna ge en mycket kort skildring, levde Crawley och hans hustru mycket glatt och trevligt och bekvämt i Paris. Det var vid denna tid, som han lämnade gardet och sålde sin officersfullmakt. Då vi

20