Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

gästfrihet. Och ehuru jag har festat tillsammans med världens store och mäktige — ty jag antager, att jag så bör benämna min förträfflige vän och patronus, den högvälborne greven av Bareacres — kan jag icke desto mindre försäkra er, att den brittiske köpmannens bord var fullt ut lika rikligt serverat och hans mottagande lika tillfredsställande och nobelt. — Hör nu, mr Black, ni torde vara av den godheten och återtaga den där strofen i Eutropius, som avbröts av master Osbornes sena ankomst.

Åt denne store man var Georges uppfostran för någon tid anförtrodd. Amalia var alldeles förbryllad av hans fraser, men ansåg honom för ett under av lärdom. Den stackars änkan gjorde sig vän med mrs Veal av sina egna skäl. Hon tyckte om att vara i huset och se George komma dit för att läsa och studera. Hon tyckte om att få övervara mrs Veals converzationi, som ägde rum en gång i månaden (varom man underrättades medelst skära kort, med Athene i grekiska bokstäver graverat på dem), och där professorn undfägnade sina lärjungar och deras vänner med svagt te och vetenskaplig konversation. Stackars lilla Amalia försummade aldrig någon av dessa aftonunderhållningar och ansåg dem förtjusande, så länge hon kunde få ha George sittande vid sin sida. Och hon kunde vandra från Brompton, i vilket väder som helst och omfamna och kyssa mrs Veal med tårfull tacksamhet för den förtjusande afton hon hade tillbragt, då hon, sedan sällskapet hade avlägsnat sig och George begivit sig av hem, tog på sig sina schalar och kappor för att vandra tillbaka hem till sig.

Vad beträffar den lärdom, som George inhämtade hos denne munvige lärare i hundrade vetenskaper, så måste den, att döma av de veckorapporter gossen förde med sig hem till sin farfar, ha varit ofantlig. Namnen på ett tjog eller flera önskvärda kunskapsgrenar voro tryckta på ett kort, och lärjungens framsteg i var och en av dem var utmärkt av professorn. I grekiskan förklarades George vara aristos, i latin optimus, i franska très bien, etc., och envar hade vid årets slut beröm och premium i allting.

297