Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/329

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

mål, att hon var färdig att genast giva sig — vad hon skulle göra, ifall han lade sig att dö.

Icke för att Amalia, sedan hon fått ögonen öppna för den hederlige majorens lidelse, på något sätt stötte honom tillbaka eller kände sig förtörnad på honom. En sådan böjelse hos en så trogen och redlig tillbedjare kunde icke förtörna någon kvinna. Men å andra sidan kunde hon naturligtvis icke heller uppmuntra honom. Hon skulle visa honom denna vänliga aktning, som så mycken förträfflighet och trohet förtjänade, hon skulle behandla honom med fullkomlig hjärtlighet och öppenhet, ända till dess han friade — och först då skulle det bliva tid för henne att tala och göra ett slut på förhoppningar, som aldrig kunde gå i fullbordan.

Josef bodde så trevligt och bekvämt hos Slaughters, där han fullkomligt ogenerat kunde röka sin pipa och varifrån han i allsköns mak kunde förflytta sig till teatrarna så ofta det behagade honom, att han måhända helt och hållet skulle ha slagit sig ned där, om icke hans vän majoren hade varit. Men nämnde herre ville icke lämna honom någon ro, förrän han hade uppfyllt sitt löfte att anskaffa ett hem åt sin far och Amalia. Josef var ett vax i nästan alla människors händer, och Dobbin var, såsom vi veta, särdeles energisk i allt som icke rörde hans egen person, och sålunda föll civilisten ett lätt offer för vår diplomatiske majors konstgrepp och var färdig att köpa, hyra, lämna kvar och överhuvudtaget göra allt vad hans vän ansåg lämpligt. Loll Jewab, med vilken gossarna i trakten plägade driva gäck, så ofta han visade sitt svartmuskiga anlete, skickades tillbaka till Kalkutta, sedan han först hade lärt Josefs europeiska betjänt att tillaga de vanliga indiska läckerheterna. Det var en stor glädje och förströelse för Josef att övervaka byggandet av en vacker vagn, som majoren och han hade beställt, och därefter hyrdes ett par vackra hästar, med vilka Josef ståtligt körde omkring i parken eller besökte sina indiska vänner. Amalia satt icke sällan vid hans sida under dessa utflykter, då även major Dobbin kunde ses

323