Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

grälade med sina agenter eller klämde efter sina underhavande. Hans dagar tillbragtes med att sköta korrespondens; juristerna och förvaltarna, som hade affärer med honom, kunde icke träffa honom annat än genom ovan bemälde individ, som tog emot dem vid den bakport, genom vilken de släpptes in.

Man kan lätt föreställa sig Fox Crawleys fasa, då dessa berättelser om faderns bedrövliga ålderdomssvaghet nådde denne i så hög grad exemplariske herres ögon. Han fruktade dagligen att få höra, att den där kvinnovarelsen hade blivit upphöjd till hans andra lagliga styvmor, och efter det där första och sista besöket blev hans fars namn aldrig nämnt inom Fox' fina och eleganta familj. Grevinnan Southdown fortfor att genom vagnsfönstret utkasta vid parkgrindarna de mest uppskakande religiösa avhandlingar av den art, att de kunde skrämma håret av ens huvud. Mrs Bute borta i trädgården tittade ut nattetid för att se om himlen var röd där borta över almarna, bakom vilka herrgården låg, och om gården stod i brand. Sir G. Wapshot och sir Huddlestone Fuddlestone, husets gamla vänner, ville icke sitta på samma bänk med sir Fox, då kvartalsdomstolarna höllo sina sessioner, och hälsade icke på honom på gatan i Southampton, där den gamle liderlige sällen stod och räckte fram sina smutsiga händer åt dem. Ingenting utövade någon verkan på honom; han stoppade sina händer tillbaka i fickorna och brast ut i ett gapskratt, i det han kravlade sig upp i sin fyrspända vagn; han brukade skratta åt lady Southdowns andliga broschyrer, och han skrattade åt sin son och åt världen och åt den där i bjäfs och band utstyrda individen, då hon var ond, vilket icke var så sällan.

Miss Horrocks installerades såsom hushållerska på Drottningens Crawley och härskade där med stort majestät och stor stränghet över samtliga tjänstefolket. Alla tjänarna hade fått order att kalla henne "madame", och en liten tjänsteflicka, som ville komma sig upp, envisades att kalla henne "mylady", utan någon protest eller tillrättavisning från hushållerskans sida. — Det har funnits

73