Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

SJÄTTE KAPITLET.
I vilket Becky blir erkänd av familjen.

Arvingen till Crawley anlände kort efter katastrofen och kan hädanefter sägas ha härskat över Drottningens Crawley, ty ehuru den gamle baroneten ännu levde i flera månader, återfick han aldrig fullkomligt sitt förstånd eller sin tungas bruk, och styrelsen av egendomen övergick till hans äldste son. Det var i ett sällsamt tillstånd Fox fann den, och att reda hela den intrasslade härvan och befria egendomen från alla inteckningar och processer var en uppgift, värdig den ordentlige och ihärdige diplomaten i Pumpernickel. Hela hans familj flyttade nu naturligtvis till Drottningens Crawley, dit lady Southdown naturligtvis även kom, varefter hon började att söka omvända församlingen mittför kyrkoherdens näsa.

Mrs Butes avsikter i avseende på miss Betsy Horrocks blevo icke satta i verket, och besagda dam slapp göra ett besök i fängelset i Southampton. Hon och hennes far lämnade herrgården, och den senare satte sig i besittning av värdshuset Crawleys Vapen där i byn, på vilket han hade fått arrendekontrakt av sir Fox. Före detta taffeltäckaren hade ävenledes en liten egen gård, som gav honom en röst vid valet till representant för köpingen. Kyrkoherden hade också en röst, och dessa och fyra andra utgjorde den valkommun, som tillsatte de båda representanterna för Drottningens Crawley.

Mellan damerna i prästgården och herrgården rådde ett visst sken av artighet, åtminstone mellan de yngre, ty vad mrs Bute och lady Southdown beträffar, kunde de aldrig mötas utan strid och kiv och upphörde så små-

79