Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
151
§ 34. Blothorgar. Blot-högar. Hof.
Inglinge hög.
Hög med blotsten vid Ingelstad. Efter gr. Dahlbergs ritning.

tingshög. Den runda stenen med slingsiraterna å högens topp är en prydligt arbetad blotsten, till beskaffenhet och ändamål för öfrigt lika med de blotstenar vi i det föregående omtalat.

Blothorgar, blothögar, och andra hithörande offerställen under bar himmel, förekomma ännu i Wärend till stort antal. De hafva, på samma sätt som helgelundarne, ända fram i sednare tider varit skyddade genom det hos folket fortlefvande föreställningssättet, att ovättar, gastar och onda hedniska väsen i dem hafva sin boning. Att på något sätt ofreda eller rubba dem, har fördenskull ansetts olofligt och farligt. Ännu på Rudbecks tid visste man omtala,