Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/314

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
306
Kap. III. Hedna-tro.

likväl då icke nedsjunkit till blotta himlakroppar; de äro ännu himmelska väsen eller gudar, nemligen hos oss gudarne Tyr, Oden, Thor och Frey eller Freya.

En qvarlefva af hela detta föreställningssätt är de tydor, eller den hemlighetsfulla inverkan af lycka eller olycka, som i folktron förbindes med veckans olika dagar. Vi meddela här en samling af sådana tydor, såsom de omtalas af folket i Wärend och i det angränsande Finveden[1].

Ingen resa eller flyttning må företagas på Måndag, ty då går det olyckligt.

På Måndag må icke heller fänad säljas.

Hålles flytte-gille på Måndag eller Thorsdag, så blir den nya tomten icke lycklig.

På Måndag och Thorsdag är olyckligt att tända på kolmilor.

På Thorsdag må man icke börja byggen och andra stora företag.

Barn, som födas på Thorsdagen (Thorsdagsbarn) och Söndagen (Söndagsbarn), kunna se gastar, och förgöra drakar som ligga på medel.

På Thorsdags- och Söndags-morgon skall man bota sjuka kreatur, om det skall hjelpa.

På Thorsdags- eller Söndags-morgon, förrän sol går upp, skall man binda skällan på kreaturen, så bli de ej rifna af odjur.

På Thorsdag, Söndag, och den veckodag som man är född, må man icke skära sina naglar. När man skurit naglarne, må med knifven eller saxen

  1. Jfr. G. Gaslanders här ofta rådfrågade skrift om Folksederna i Westbo, tryckt i J. Westerdahls Beskrifning om Svenska Allmogen. Stockholm, 1774. 4:o.