Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
25
§ 5. Spår af Trollfolket. Trälar. Jordbyggare.

eller den öfvade roddarens smidighet, för att med dem »väja böljan» och undgå att kantra[1].

Ett annat spår efter de gamla trollen, och efter den afsky som de yngre invandrarne hyste för allt som erinrade om deras bruk och seder, torde ligga deri, att man ända in på 1600-talet begrof stora missdådare, efter trollens fordna skick, i rör uti skogen. Vi hafva funnit ett sådant fall omtaladt i Konga härads dombok för den 17 April 1615, der det förekommer om Åke i Hemmingsmåla, att han blef »ihelskjuten och lagder i skogen uti ett rör».

Men ännu en omständighet, och såsom det vill synas af stor ethnografisk märklighet, är, att man, ifrån urminnes tider och ännu i denna dag, på de vilda gränseskogarne i Wärend träffar spridda hushåll, hvilka,

  1. För jemförelse skull meddela vi här en teckning äfven af de gammaldags skepp eller båtar, som ännu förekomma å sjön Bolmen i Finveden och å sjön Sommen i N. Småland.
    Skepp på sjön Bolmen i Finveden.
    Skepp på sjön Sommen i N. Småland.