Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Sid.   Sid.
§ 52. Oden, såsom trollbackornas mästare. Puken. Pocker. Satan. 224. § 88. Menniskan såsom mythiskt väsen. 343.
» 53. Eder vid Oden. Svordomsformler i Wärendsmålet. 228. » 89. Förvandling. 344.
» 54. Thor. Gofar. Gobonden. 230. » 90. Förhamming. Varulfven. Maran. 347.
» 55. Tyr. Frö. Balder. 234. » 91. Skifta hamn. 351.
» 56. Locke. 234. » 92. Menniskans Vård. 354.
» 57. Frigg. 236. » 93. Menniskans gode och onde ängel. 361.
» 58. Fru. 237. » 94. Menniskans ofrihet under andra väsens tydor. 364.
» 59. Glo-son. 240. » 95. Menniskans tydor. 372.
» 60. Naturvättar. Odenstyg. Pokers följe. 243. » 96. Menniskans tydor såsom rena och orena. 376.
» 61. Haf-frun. 245. » 97. Tydor af menniskans vilja. 379.
» 62. Sjöråt. 248. » 98. Tydor af menniskans Ord. 382.
» 63. Elfven. 249. » 99. Den Kloke. Kloka Qvinnan. 388.
» 64. Elfvorna. 253. » 100. Klokskap. Gå årsgång. 391.
» 65. Necken. 258. » 101. Den kloke såsom Siare. 397.
» 66. Vättar. Jordvättar. Jordfolk. Dvergar. 266. » 102. Klokskap med Bot. 399.
» 67. Vättar. Bolvättar. 271. » 103. Bot med Läsning och Signelse. 406.
» 68. Tomtagubben. Bolvättar. 275. » 104. Läsningar. 412.
» 69. Vättar i träden. Skogsvätter. 277. » 105. Latinska besvärjelseformler. 419.
» 70. Skogsråt. Hulte. Skogsnufvan. 277. » 106. Cypriani Förmaning. 422.
» 71. Bergråt. Trollen. 281. » 107. Helige Män och Qvinnor. 427.
» 72. Solen såsom mythiskt väsen. 286. » 108. Bönen. 431.
» 73. Solens tydor. 287. » 109. Trolldom. Lapperi. 436.
» 74. Sol-myther. 289. » 110. Troll-ransakningar. 446.
» 75. Sol-tider. Tydor af heliga tider. 290. » 111. Döden. 455.
» 76. Solens sinnebilder. 294. » 112. De dödas lik. 458.
» 77. Mån-gubben. 301. » 113. Menniskoväsenet efter döden. Själa-vandringen. 460.
» 78. Stjernorna, såsom heliga väsen. 304. » 114. Draken. 461.
» 79. Veckodagarne. Tydor af vissa dagar. 305. » 115. Hönan. Skåkhönan. 463.
» 80. Skapelsen. 308. » 116. Gasten. 464.
» 81. Trädens väsen. 308. » 117. Nattramnen. 467.
» 82. Trädens tydor. Heliga träd och örter. 312. » 118. Penga-gasten. Märkes-gasten. Lyktegubben. 468.
» 83. Djuren såsom mythiska väsen. 317. » 119. Gengångare. 470.
» 84. Djurens tydor. 322. » 120. Myrdingen. 477.
» 85. Heliga djur. 325. » 121. Spöke. 479.
» 86. Oskära djur. 334. » 122. Dödingarne. 481.
» 87. Djurväsenet efter döden. Kyrkogrimmen. 340. » 123. Dödingarne. 486.
  » 124. Dödingarne. 492.
  » 125. Himmelriket. 495.
  » 126. Slut-betraktelser. 498.
  Tillägg och Anmärkningar. I—XIII.