Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Innehåll.Sid.   Sid.
Kap. I. Land och folk. § 27. Trollen af Tshudisk härkomst. Sydlappar. 118.
§ 1. Landet. 1. » 28. Jättarnes religion. Natur-dyrkan. Natur-myther. Folktro. 124.
» 2. Äldre skogsverld. 2. » 28. Heliga Vatten. 129.
» 3. Äldre djurverld. 7. » 29. Heliga källor. 132.
» 4. Urbyggare. Troll. 13. » 30. Heliga land, öar, åser, berg, vallar och näs. 134.
» 5. Spår af Trollfolket. Trälar. Jordbyggare. 19. » 31. Heliga lundar. 137.
» 6. Jättar, Kämpar eller Bergafolk. 28. » 32. Heliga träd. 142.
» 7. Skånska sägner om Jättarne. 33. » 33. Blotstenar. Elfvestenar. 144.
» 8. Jättarne, ett historiskt folk. 40. » 34. Blothorgar. Blothögar. Hof. 147.
» 9. Jättarne. Hack-äfvan. 42. » 35. Heliga eldar. 152.
» 10. Jättarne, skandinaviska Goter. 46. » 36. Spår af forntida offerbruk. Blot. 154.
» 11. Goternas utvandring. 47. » 37. Spår af forntida offerbruk. Offer-bål. 157.
» 12. Goternas utvandring. 49. » 38. Spår af forntida offerbruk. Offer-gille. Minnes-drickning. 161.
» 13. Goternas utvandring. Huna-hären. 50. » 39. Spår af forntida offerbruk. Offring i källor. 170.
» 14. Goternas utvandring. Huna-hären. 53. » 40. Högtider. Jul. 173.
» 15. Goternas utvandring. Huna-hären. 56. » 41. Högtider. Vår-offerhögtid. 177.
» 16. Nya invandringar. 57. » 42. Högtider. Midsommar. Höst-offerhögtid. 182.
» 17. Qvarlefvor av Jättefolket. Åsboar. Dusar. Knallar. 59. » 43. Thors-helgen. 187.
» 18. Wirdar. Wärendsmål. 63. » 44. Elden såsom reningsmedel. Gnid-eld. 189.
» 19. Wirdarnes invandringstid o. invandringsväg. 65. » 45. Öfvergång till christen kult. Bönekorss. Offerställen. Offerhus. 194.
» 20. Wärends bebyggande. 66. Kap. III. Hedna-tro.
» 21. Wirdarne, ett folk för sig. Småländska grannfolk och folkmål. 71. » 46. Ödet. 204.
» 22. Spår af Wirdarnes stamskillnad från grannfolken. 76. » 47. Oden, Allfader. 207.
» 23. Wirda-ätter. Ättenamn i de gamla gård-namnen. 78. » 48. Oden, Valfader. Odens hästar. Odens foglar. 210.
» 24. Wirda-ätter. Ättenamn lefvande åren 1600 — 1632. 87. » 49. Oden, såsom nattlig gengångare. Odens jagt. Odens hundar. 214.
» 25. Wirda-ätterna, en hednisk kämpa-adel. 104. » 50. Oden, Rike Oden. Odens gästning. 218.
Kap. II. Hedna-kult » 51. Oden, såsom runo-karl. 222.
» 26. Trollfolkets magiskt-religiösa bruk. Trolldom. Lapperi. 108.