Sida:Zätterbloms och annat hyggligt folk.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

60

och stöka med — ja, jag förstår inte med hvad. Den lilla städningen är väl undangjord i en handvändning och den lilla matlagningen är ju bara ett angenämt lekverk. Hvad ta ni er till hela långa dagarne?? Sofva ni eller läsa ni romaner? — För arbete, det finns det då inte i det här huset. Hvad gjorde ni t. ex. i går, i förgår, veckan förut och hela förra året?? Hvar är det synliga resultatet af allt ert s. k. arbete? Det kan väl för katten gubbar inte spårlöst försvinna??!»

Hr Blomsterblad gjorde en sekunds uppehåll och fortfor sedan med oförminskad kraft:

»Det får bli en annan ordning här i huset. — Vi draga in på den absolut onödiga jungfrun, och du åtar dig att utföra den lilla smula arbete som förekommer i vårt hem. Något skall du väl i fridens namn utfylla tiden med.»

Fru Blomsterblad protesterade energiskt och föreslog, att hr Blomsterblad skulle skrifva ett vackert bref till Soffi och innerligt be henne om öfverseende och förlåtelse.

Hr Blomsterblad å sin sida försäkrade med många kärnfulla ord, att han ville bli fattig och utarmad, lida tusende dödars kval och blifva evigt osalig hällre än att i sitt hem återtaga det mänsklighetens utskum som hette Soffi. Och sedan talade han med innerlig värme och djup rörelse om gångna tiders ljufva kvinnor, om sin mor och mormor och mormormorsmor och utbredde sig därefter öfver skönheten och behaget i det husliga arbetet, denna aldrig sinande lyckokälla för en älskande kvinna, som brinner af åstundan att tjäna en afgudad make och förljufva hans lif.

Fru Blomsterblad föreslog en kompromiss och lofvade åtaga sig allt arbete inom hemmet med villkor likvisst, att hr Blomsterblad gjorde början och under