Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom/Tafl M

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tafl. L
Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom
av Åke Rålamb

Tafl. M.
Tafl. N  →


Skeps Byggerij-TaflM.jpg


[ 53 ]

Tafl. M.

Wijsar alla Skeppare wärktyg och redskap sampt spetsningar forningar eller Kledningar med Bläck och behörige Spes Knopar och mera slijkt.

N:o 1. Spes Knoop.

2. Stor Spes Knop.

3. Een Spesknop af trää stoor.

4. Sarfwings klubba.

5. Sarfing Bräde.

6. Rulla at slå Tåg.

7. Ram.

8. Een trä Kniff.

9. Båts

10. Nåhl Horn.

11. Segel Hanske.

12. Bläck Päflaat.

13. Dito på kant.

14. Ett stort bläck.

15. Toplänt blåck.

16. Dito till Topläntor.

17. Dubbelt Carnat bläck.

18. Blåck till mers skoterna.

19. Bläck till stor fall eller Cardelen.

20. Gin bläck.

21. Jungfrur ded man sey

22. Dito.

23. Jungfrur på kant.

25. Wijsar en Dubbel påtting.

26. Ett Jern beslaget blåck.

27. Bläck för blind S kök.

[ 54 ]28. Ett blåck för bukgiordingar.

29. Blåck som giörs fast på Masten för stor boglinan kallar och Snatz blåck.

30. Ett blåck som slås på råån för bukgiordingarna.

31. Det samma på kant eller som brukas på Jächtor till at hissa upp Swålen.

32. Flagg Knapp.

33. Knap för Kompan.

34. Een platt Knapp.

35. Pumpwipp.

36. Pump Knicht fast wid Pumpen af samma Trät.

37. Pumpstrcken.

38. Mammåre

39. Pump Skoon.

40. Lös Knicht med Jern band.

41. Pumhierta.

42. Pump Hake.

43. Ändan af Pumpen.

44. En Racka.

45. Racke på kant med slöder och Rullar.

46. Rack sleda.

47. Rulla.

48. Jern hacka med Casa.

49. Kosa.

50. Cosa på kant.

51. Flag skär.

52. Wijsar sig huru en spesning sättes i hoop.

53. Huru fartklubben brukas N:o 4.

54. Huru man sarfwar med Sarfwen breder N:o 5.

55. Begynnelsen af första skiutningen af en spessning

56. Een Spessning ferdig.

[ 55 ]57. Een Waal knoop.

58. Een lång spessning.

59 En Trensning.

60. Plattning med 3 Standare.

61. Stegmus.

62. Öglan som kommer på staget.

63. Wijsar huru karn geer an biuten af Cabel Garnet för honom som sarfar.