Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom/Tafl L

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tafl. K
Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom
av Åke Rålamb

Tafl. L.
Tafl. M  →[ 49 ]

Tafl: L.

Är ett Skepp som är fult taklat med Segel stånde och löpande Godz/ och wijsar hwar och en lättel. alla theras Nampn.

Master och Råår.

Fig. I.

A  Messans Mast.

B  Messans Spri.

C  Krijs Stången.

D  Krijs Råån.

E  Breed Råån.

F  Messans Mers.

G.  Äselhufwud.

H.  Salning.

I  Stor Masten.

K  Stor Råån.

L  Merssen.

M  Stor stången.

N  Stor Messeråån.

O  Store Bramstången.

P.  Store Bramråån.

Q  Fåck Masten.

R  Fåck råån.

S  Store Stången.

T  Förr Merssråån.

U  Förr Bramstången.

X  Förr Bram Råån.

Y  Båfwen blinde Stången

Z.  Båfwen blinde Råån.

AA  Store blinde Råån.

BB  Racker med Slädan och Kloot.

CC  Campan.

DD  Läseegels Gijker.

EE  Hamborgen.

Takelwärck.

1. Messans staget.

2. Krijs staget. [ 50 ]3. Stor staget.

4. Stor stång Kragen.

5. Stora stång staget.

9. Stora bram stång staget

7. Fåck staget.

8. Före Stångz staget.

9. Före bram stång staget.

10. Båfwen blind bakstag.

11. Messans Want.

12. Krijs Wantet.

13. Store Want.

14. Store stång want.

15. store bramstångz want

16. Fock Want.

17. Förestångz Want.

18. Före bram stångz want

19. Båfwen blind stångz Want.

20. Barduner eller bakstag

21. Wäflingar.

22. Puttingar under Merssen.

23. Råhästar.

24. Jernpottingar till Jungfrurna.

25. Talior.


Löpande Godz.

26. Messans Repet.

27. Messan Skiöten.

28. Racke Tråss.

29. Racke tallia.

30. Messans Gygtougen.

31. Messans Toplänt.

32. Hals Tallian.

33. Kråkfötter.

34. Krysbrassar.

35. Bred Råbrassar.

36. Krys Skootlijner.

37. Krys Boulijner.

38. Kryz Toplänter.

39. Store Skiöten.

40. Store Smitan.

41. Store Brasser med Skenklingar.

42. Store Boulijner.

43. Store Topplänter.

44. Store Bukgiordingar

45. Store sprutaglet.

46. Bouglijn sprutor.

47. Mantelen.

48. Takellöparen.

49. Gijg togh.

50. Store Mers Skiöten.

51. Store Mers Brassan.

52. Store mers boulijner.

53. Store mers gijgtaglet.

54. Skiöth

55. Fåck Löparen. [ 51 ] 56. Fåck Skiöten.

57. Fåck smitar.

58. Spruttaglen.

59. Fåck Boulijner.

60. Fåck Topplänter.

61. Fåck Brasser.

62. Brass Skiänklingar.

63. Före Merss Brassen.

64. Före Merss Bouglijner.

65. Före Merss Topplänter.

66. Före Merss Skiöten

Store Bramsegels

67.Brassar.
68. Bouglijner.
69. Skiöten.
70. Topplenter.

Före Bramsegels

71. Brassar.
72. Bouglijner.
73. Skiöt.
74. Topplänter.

Store Blinde

75. Fallet.
76. Brassar.
77. Skiöten.
78. Skiäncklingar.

80. Spanske Topplänter.

Bowen Blinde

81 Skiöten.
82. Gijtaglen.
83. Topplänter.
84. Brassor.

85. Carnat med Mantel.

86. Amatz löparen.

87 Giäcken Giösen. [ 52 ]

Flaggor.

88. Campan Flaggan.

89. Store Stång Flaggan.

90. Flögen.

91. Landterna.

92. Ett maner som brukas på Ostinde farare uthi Ängeland för Bukgårdingarna at dragas op fram på Bakken.

93. Fall för stor Stång Fåkkan.

94. Ledtog med Knapar at gå på Bogsprötet.

95. Kranbalken.

96. Kran Balk.

97. Kriis Hult.

98. Ett halfft Blåck på Pustbäncken med en Skifwa uti för fallet till Krantalian.

99. Skiffworna för Fåckskot och bliudskot [sic].

100. Halsknopar.

101. 102 Bomarna till Leseglen.

Fig. 2.

N:o 1. 2. 3. Bukgiordingar till Merseglet som stundom brukas.

4. Bukgiordingar till Fåckan.

5. 6. Bukgiordingar til Blindan.

7. Vulingen om Bogsprötet neder i Galion.

Fig. 3.

N:o 1. Store Stångz Stagfocka.

2. Store stång Fåcka.

3. Förestång stagfåcka.

4. Messans stagfåcka.

Fig. 4.

1. Lesegel som wijsa sig uti Fig. 1 beskrifwit med en Blind Linea.