Sol och storm

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Vid Lateranen
Sånger och bilder
av Carl David af Wirsén

Sol och storm
Blåa dagrar  →
På Wikipedia finns en artikel om Arild.


[ 58 ]

Sol och storm.


Vestlig blåst i rymden hviner
Svällande från Kattegat,
Men på fästet solen skiner,
Allt är strålande och gladt.

Stormens kung med spiran viftar,
Några strömoln segla ut,
Hela hafvet rörs och skiftar,
Vexlingsrikt i hvar minut.

Fjerran violetta bälten,
Se’n smaragd med snö uppå,
Se’n de närmre, breda fälten
Tornande och blåklintsblå

[ 59 ]

Sist i silfverhvitt de splittra
Sig mot klippor, skär och grund,
Och likt rena sinnen glittra
Ljusast i sin sista stund.

Lekfullt trots och helsa blandas
I hvar yster flägt idag,
En oändlig glädje andas
Man i hvarje andedrag.
 
Till de trötta menskolungor
Vestan en föryngring för,
Vågorna med tusen tungor
Sjunga högt en frihetskör.

Ut till kamp de alla styra,
Men till solig kamp och glad,
Det är hafvets hjelteyra.
Det är stormens Iliad.

[ 60 ]

Sådan evigt är den sanna,
Är den ädla stridens form:
Starka tag och klarnad panna,
Ljus och styrka, sol och storm!
Arildsläge 1883.