Svenska Akademiens handlingar/Lundbladska priset 1789-1833

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
←  förtecknas på Commons Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Tretiondefemte delen


[ 530 ]Lundbladska priset hafva följande författare erhållit:

År 1789. Hof-predikanten M. Lehnberg.
1790. Kapiten Lannerstjerna.
1791. Hof-sekreteraren C. M. Bellman.
1792. Professor J. A. Tingstadius.
1793. Notarien I. R. Blom.
1794. Magister docens F. M. Franzén.
1795. Notarien I. R. Blom.
1797. Studeranden G. Winberg.
1798. Magister docens B. C. H. Höijer.
1799. Stabs-adjutanten friherre B. E. Sparre.
1800. Magister docens A. C. Kullberg.
1801. Magister docens M. Choræus.
1802. Protokolls-sekreteraren G. Regnér.
1803. v. Notarien Em. Wahlgren.
1804. Doktor C. B. Rutström.
1805. Amanuensen P. A. Wallmark.
1806. Kopisten D. Krutmeijer.
1807. Hof-predikanten C. P. Hagberg.
1808. Sekreteraren J. D. Valerius.
1809. Sekreteraren J. E. Remmer.
1810. Rektor G. A. Silverstolpe.
1811. Magister C. U. Broocman.
1812. Sekreteraren P. A. Granberg.
1813. Bergmästaren G. Broling.
1814. Magister S. Hedborn.
1815. Herr P. H. Ling.
1816. Kommerse-rådet J. Hertzman.
1817. Protokolls-sekreteraren J. M. Stjernstolpe.
1818. Prosten P. Sallander. [ 531 ]
År 1819. Sekreteraren P. A. Granberg.
1820. Doktor G. Wahlenberg.
1821. Expeditions-sekreteraren J. E. Remmer.
1822. Akademie-adjunkten M. Bruzelius.
1823. Professor J. W. Zetterstedt.
1824. Seminarii-prefekten C. G. Rogberg.
1825. General-konsuln J. F. af Lundblad.
1826. Kopisten K. A. Nicander.
1827. Professor S. Grubbe.
1828. J. U. Kand. och amanuensen J. E. Rydqvist.
1829. Kongl. sekreteraren G. G. Ingelman.
1830. Professor J. H. Schröder.
1831. Komministern C. F. Dahlgren.
1832. Missionären P. Læstadius.
1833. Lektorn A. A. Grafström.

(Det Lundbladska priset upphörde med sistnämnda år.)