Svenska Akademiens handlingar/Lundbladska priset 1789-1833

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förteckning på författare, hvilkas arbeten antingen i Handlingarne äro införda, eller af Akademien blifvit belönta
Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Tretiondefemte delen

Förteckning på författare, som erhållit det Lundbladska priset
Förteckning på författare, som erhållit det kongliga priset  →


[ 530 ]Lundbladska priset hafva följande författare erhållit:

År 1789. Hof-predikanten M. Lehnberg.
1790. Kapiten Lannerstjerna.
1791. Hof-sekreteraren C. M. Bellman.
1792. Professor J. A. Tingstadius.
1793. Notarien I. R. Blom.
1794. Magister docens F. M. Franzén.
1795. Notarien I. R. Blom.
1797. Studeranden G. Winberg.
1798. Magister docens B. C. H. Höijer.
1799. Stabs-adjutanten friherre B. E. Sparre.
1800. Magister docens A. C. Kullberg.
1801. Magister docens M. Choræus.
1802. Protokolls-sekreteraren G. Regnér.
1803. v. Notarien Em. Wahlgren.
1804. Doktor C. B. Rutström.
1805. Amanuensen P. A. Wallmark.
1806. Kopisten D. Krutmeijer.
1807. Hof-predikanten C. P. Hagberg.
1808. Sekreteraren J. D. Valerius.
1809. Sekreteraren J. E. Remmer.
1810. Rektor G. A. Silverstolpe.
1811. Magister C. U. Broocman.
1812. Sekreteraren P. A. Granberg.
1813. Bergmästaren G. Broling.
1814. Magister S. Hedborn.
1815. Herr P. H. Ling.
1816. Kommerse-rådet J. Hertzman.
1817. Protokolls-sekreteraren J. M. Stjernstolpe.
1818. Prosten P. Sallander. [ 531 ]
År 1819. Sekreteraren P. A. Granberg.
1820. Doktor G. Wahlenberg.
1821. Expeditions-sekreteraren J. E. Remmer.
1822. Akademie-adjunkten M. Bruzelius.
1823. Professor J. W. Zetterstedt.
1824. Seminarii-prefekten C. G. Rogberg.
1825. General-konsuln J. F. af Lundblad.
1826. Kopisten K. A. Nicander.
1827. Professor S. Grubbe.
1828. J. U. Kand. och amanuensen J. E. Rydqvist.
1829. Kongl. sekreteraren G. G. Ingelman.
1830. Professor J. H. Schröder.
1831. Komministern C. F. Dahlgren.
1832. Missionären P. Læstadius.
1833. Lektorn A. A. Grafström.

(Det Lundbladska priset upphörde med sistnämnda år.)