Svenska teatern/Rättelser och tillägg till tredje delen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Illustrations-register till tredje och fjärde delarna
Svenska teatern : några anteckningar
4. Under Karl Johanstiden : 1818-1827
av Nils Personne

Rättelser och tillägg till tredje delen
Del 5  →


[ 303 ]

Rättelser och tillägg till tredje delen.

Sid. 30. I raderna 8, 9 och 10 uppifrån utgå orden »hälsades de ... under aftonen». Meningen skall således lyda: Vid de kungligas ankomst inemot klockan åtta uppfördes en af den i Kungliga teaterns kansli en kortare tid etc. etc.

Genom ett oförlåtligt förbiseende vid korrekturläsningen har en i manuskriptet gjord marginalanmärkning, hämtad ur excellensen Skjöldebrands memoarer, del IV, sid. 167, insmugit sig i den tryckta texten och där kommit att kvarstå. Excellensen missminner sig där liksom så ofta annars. Karsten befann sig vid den tiden utrikes, hvilket omnämnes å sidan 23, och kunde således icke den aftonen sjunga i börssalen.

Konungen vågade sig ej på festen af hälsoskäl.

Sid. 141 i noten står: 126, läs: 216.

Sid. 142 rad 9 uppifrån står: 1871, läs: 1781.

Sid. 157 rad 2 nedifrån står José, läs: Pantaléon.

Sid. 172. Till berättelserna om fru Casaglis triumfer i Italien kan läggas, att hon hösten 1823 var primadonna vid prinsens af Carignan teater i Turin, där det sades, att af henne »allt utföres med det största behag», och då hon uppträdt i Bologna såsom prinsessan af Navarra i »Johan af Paris», talades i platstidningarna om »hennes klara och behagliga röst och den musikaliska konst hon visar sig äga till fullkomlighet».

Sid. 184 rad 2 uppifrån står: bondeståndet, läs: borgarståndet.