Sverige och Norge 1814/IV

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  III
Sverige och Norge 1814
skildringar af
H.M. Drottning Hedvig Elisabet Charlotta
enligt utdrag ur hennes brefväxling med
H. Exc. Herr Grefve E. Ruuth
samt hennes efterlämnade egenhändiga memoarer
öfversatta och utgifna af Carl Carlson Bonde

IV
V  →


[ 70 ]

IV.

Från h. exc. herr grefve Ruuth till h. m. drottningen.
Allerunderdånigst.

— — — — — — — — — — — — —

Enligt de underrättelser, som jag kunnat få, förmodar jag, att något slags negociation torde vara å färde om förmåner, som norrmännen vilja betinga sig, innan de öfverlämna sig åt Sverige. Jag tror likaledes, att inga hostiliteter blifva utaf utan att arméen snart kommer att gå hem till sina ståndkvarter. Förmodligen lära deras majestäter nyttja salta baden, som gemenligen taga tre veckors tid. Det vore sedan önskligt för oss här i landet, om vägen toges genom denna provins åter till Stockholm, så vida ej någon kröning i år kommer att ske i Kristiania. Skulle så ske, så önskar jag, att samma stad finge ett annat namn och blefve kallad Karlsborg eller något dylikt. — — — — —

Underdånigst
E. Ruuth.

Marsvinsholm den 16 juli 1814.