Sverige och Norge 1814/VI

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  V
Sverige och Norge 1814
skildringar af
H.M. Drottning Hedvig Elisabet Charlotta
enligt utdrag ur hennes brefväxling med
H. Exc. Herr Grefve E. Ruuth
samt hennes efterlämnade egenhändiga memoarer
öfversatta och utgifna af Carl Carlson Bonde

VI
VII  →


[ 81 ]

VI.

Från h. exc. herr grefve Ruuth till h. m. drottningen.
Allerunderdånigast.

Jag har haft den nåden emottaga eders majestäts nådiga bref af den 15 juli från Stockholm. — — — — 

Efter allt utseende i anledning af de kunskaper, som vi här hafva från Göteborg, lära fientligheterna nu vara började emot Norge. Prins Kristians förhållande är obegripligt. Ett sjöslag lär göra början, och som jag hoppas, att den norska skärgårdsflottan blir slagen, hoppas jag också, att kriget därmed slutas och att en kapitulation följer strax därpå. Jag förmodar, att den blifver mycket enkel och att Norge efter ett sådant förhållande får nöja sig med de villkor det kan få.

Ingenting märkvärdigt har jag ifrån denna orten att berätta eders majestät. Uti Danmark skall regera ett slags hemskhet öfver hvad där i landet kan hända. Flera partier skola där vara, som hafva hvar sina opinioner. De mesta skola tycka sig anse omöjligt, att Danmark kan förblifva som det är. Tiden får visa, huru det går, men nog synes det se besynnerligt ut för det lilla riket. — — — — — 

Underdånigast
E. Ruuth.

Marsvinsholm den 3 augusti 1814.