Tack!

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Silfverbruden
Efterlemnade dikter
av Edvard Fredin

Tack!
I lugn och lä  →


[ 43 ]

Tack!

Till tant Bella.

Innestängd af blåst och vinter,
smekte doft af hyacinter
mina sinnen i ett nu . . .
Gifvarinnan det var du!

Det var fläkt från forna tider
ack, till hvilka tanken glider —
soligt glada barndomsår,
lifvets evigt ljusa vår!

[ 44 ]


Åren runnit . . . Vid min tinning
— just ej afundsvärd en vinning —
fann jag härom dagen på
tänk, mitt första gråa strå!

Men med dig är det helt annat:
vid din dörr har tiden stannat
och, som karl, betagen smått,
bockat, vändt sig om — och gått.

Minnes du ej sjunde budet,
hvad i detta är förbjudet?
Ser Iduna ej med sorg
äpplen tagna ur sin korg?

Hvem om icke du har snattat
ungdomsfrukten . . . och se’n skrattat
åt oss, som med gråa hår
gå vid fyllda tretti år?

[ 45 ]


Blir dock hjässan min en drifva,
alltid skall en vrå det blifva
i mitt hjärtas bästa rum,
dit det fläktar vårvind ljum.

Där, i strålar som förklara,
tacksamt minne skall bevara
— kära! goda! — dina drag,
till min lefnads sista dag!

30 mars 1889.