Then Frantzöske-Kocken och Pasteybakaren/Register

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 13 ]

Register
Uppå then Frantzsöske Kocken.

A.

Abbor 82
Anckor eller Änder 3. 15. 37.
Åhl medh grön soppa 72
Åhl stufwader 72. 73
Åhl en servelats 72.84
Äpplen 91. 102. 103
Ärther 49. 58. 62. 95. 99
Ärther/gröna insyltade 95
Ärdskockor 45. 46
Ärdskockar insyltade 93
ärdskocks stielkar insyltade 97

B.

Barber 70. 71. 79
Bethz stielkor insyltade 97
Bernfisk 75. 96
Blumkåhl 40. 61. 87. 101
Braxen 77. 80
Celleris 86
hwijt Chicoria 92
Chicoria insyltade 96
Citrone Salat 44

D.

Dufwor 2. 5. 7
Dufwor medh Soppa som kallas bisque 2.
Duffungar 31. 45
Skogs Dufwor 34

E.

Eggekaka på Flesk 46
Endivia. 92. 96

F.

Fårebogh 27
Fårebringa 20
Fårefierding 14. 36
Fåre Låår 19.22
Fåre Tungor 18. 48. 49
Fisk Uphackat 67
Foreller 77. 82

G.

Gallerij 42. 43. 85
Gädda 65. 81
Gååss/ och Wildgåås 23. 34
Griijs 8. 22. 34. 35
Gumse Pungar 49
Gurkor 90. 91. 94

H.

Hackemaat på rådt Kiött 30
Hallon 60
Hara 20. 50. 35
Hällie Flundra 78
Hönse Soppa som kallas bisque 2
Hönse soppa à la Jacobine 4
Hönse soppa à la Marinade 15
spädh Humbla 88. 100

J.

Jordpäror 91

K.

Kalfwebogh stufwader 27
Kalfwe Bryst eller Bogh medh soppa 5
Kalfwebringa stufwader 17
Kalfwebringa sylter och steckter 35
Kalfwe Låår medh soppa 8. 11
Kalfwe Låår stufwat 26
Kalfwe Lefwer 29
Kalfwebris 39. 40
Kalfwe Kötts beetar stufwade 26
Kåhl medh Miölk 56
Kalkon à la Daube 20
Kalkon steekt 32
Kapun steekt 10. 31. 35
fyld Kapun medh soppa 10
Karpor 65. 66. 83
Kijdh 32
Koospeenar eller Jufwer 40
KrafftSoppa 2
Kråss aff een Kalkon 30
Kryddequast som brukas uthi Soppan 13
Kycklingar medh Soppa 6. 7.
Kycklingar stufwade 29
Kycklingar steekte 32
Kycklingar à la Marinade 42

L.

Lacktukor 56. 88
Lacktukor insyltade 94.
Lambe Kiötts Soppa 9. 10
Lambesteek 32
Lax medh Soppa 59. 67. 68. 79. 09.
Laxehufwud 76
Lax stufwader 67. 68
Laxöhringar 77. 81
Lärkior medh soppa 5. 8
Lärkior steekte 38.
Frantzsösk-Löök eller Poireaux 61. 100
Longefregas Rätter 103

M.

Makril 73. 76. 101
Mandelmiölks soppa 64.
Miölk soppa 57. 58
Morötter 89

N.

Neijon Ögon 71
Niuresteek aff Fåår 37
Niure Steek aff een Hiort 33
Niure Steek aff en Kalff 14. 24. 33. 37
Niure Steek aff en Swijn 28
Nors 75

O.

Örther och gröna Krydder medh soppa 55. 59. 73
Orror 3
Orthor medh soppa 6
Orthor stufwade 23
Orthor steekte 32
Ostror 68. 69
Oxekiött 16. 22. 28
Oxegummor 50
Oxetunga 11. 45
Pasternakor 60. 89
Pompor 57. 88. 89. 98
Portulaka insyltade 94.

R.

Raphöns medh soppa 3. 13
Raphöns stufwade 17
Raphöns steekte 31
Rockor 74. 80.
Risker eller Swampor 46. 84. 96
Röbeetor 90. 95
Rofwor 91. 99

S.

Safft aff Fårekiött/ Kalfwekiött Kapun/ eller Höns 52. 53. 54
Sill 74. 77
Skincka 41
Skincka som brukas i Meintz 50
Skinka af Fisk 87
Skuldre Bladet aff een Kalffsteek 38
Sneppor 10. 33
Sparris medh soppa 47. 57.
Sparris medh Grädda 48. 87
Sparris 47. 48. 57. 86. 95. 101
Spinath 102
Spadh som kan brukas til at koka allehanda slags andre soppor medh 1
Swine Tunga 18. 44. 45
Swine Fötter 39

T.

Tårsk 80
Topp 9. 10. 31. 35
Tungor 64. 89

Register
Uppå then Frantzöske Pasteybakaren.

A.

Äple Torta 155

B.

Biscuit eller Suckerbrödh 171. 174. 175

C.

Cassemuseaux Tårtor 172
Confects Tortor 156. 157
Cresme eller Pasteybakare Fylling 116

D.

Degen huru den skal lagas/ 107
Egg à la Portugaise 186
Eggekakur på åthskillige Maneer 89
Egge-Pastey 177
Eggeröra på åthskillige Maneer 200
Egge Torta 150
Egge Tarta 177

F.

Fleske Torta 148
Fiske Pasteyor 138
Förgylningen 114
Förklaring på allehanda slags Pasteyor 122
Förklaring på Tartor 159
Förlorade Egg 182. 198
Frucht Torta 153

G.

Gaudiveau 129
Glacering aff Sucker 119

H.

Hårda Egg 185
Hackat Kiött til Tortor 132

K.

Kalfwe Niurar uthi Torta 149

M.

Macaroner eller Suckerkakor 176
Mandel Kaka 164
Melone Torta 154

O.

Ost Tarta 160
Örter eller gröna Krydder uthi en Torta 151
Oxemiärgh uthi enTorta 147

P.

Pastey à la Cardinale 133
Pastey à la Princesse 137
Pastey à l' Italiane 135
Pastey à l' Espagnole
Pastey à la Suisse 134
Pompe Torta 154

S.

Skinka uthi en Pastey 119
Smörbakelser 109
Smör Kaka 163. 365
Smör Tartor 169
Söth soppa uthi Pasteyor 120
Tarta à la Eueillentine 158
Tarta à la Thalemouse, 162

W.

Wafflor 166. 167. 198.