Till Apollos ungtuppar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Den vansinnige
Eldbränder och gnistor
av Henrik Bernhard Palmær
Red. Arvid Ahnfelt

Till Apollos ungtuppar
I anledning af »bränvinsfrågan»  →


[ 53 ]

Till Apollos ungtuppar[1].

Nyligen hände, att två stycken svenskande svenskar på svenska
Täfvelsvenskade om, hvem som var svenskast af dem.
Se svensknamniga voro de ock: Svenskander och Svenskbom;
Så! till svenska en hvar hade hopsvenskat sitt namn.
Nu med grammatisk svenskhet att öfversvenska hvarandra
Började de, och snart blef det ett bålsvenskt alarm;
“Svenskare är jag än svensk.“ — “Men jag är deremot svenskast.“
“Jag svenskastare är.“ — “Svenskastarastast är jag,“
Kort sagdt, komparativiskt och superlativiskt de skreko;
Positivus svensk glömde de slutligen bort.  1. Vissa »galanden eller galningar till ära» skref Palmær 1854 i Östgöta gazetten detta epigram.