Tollstorp 1834/Kapitel 18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Musik-Corpsen
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

Fabriker
Policeförfattningar  →


[ 164 ] Fabriker. En af de vackraste, men nästan minst bemärkta lägenheter, är Fabr. Grevillii Berlinerblå Fabrik utmed ån Stång nerom Magazinet. Här tillverkades förr omkring 4000 skålp. Berlinerblått; då var importtullen 16 sk. b:ko, men sedan den blifvit nedsatt till hälften beredas ej mer än circa 1000 skålpd. i brist på afsättning. Då denna fabrikation består endast af inländska artiklar, såsom korn, klöfver, alun m. m., var det [ 165 ]en riksförlust att hämma den inhemska tillverkningen. För en lumpen tullinkomst uppoffras sålunda Statens bästa. Somliga Pappers-Fabriksidkare nyttja smaltz till papperets blåande, men det blir deraf sträft, sliter pennan och emottager icke bläcket jemnt.

Såp- och Tvål-Fabriken samt Ättike-tillverkningen drifvas i mindre scala.