Tollstorp 1834/Sista femårstabellen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Fem Tabeller deruti columner finnas utsatta
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

Sista femårs Tabellen öfver Stadens uppskattade värde
En liten planche med några vapen  →


[ tab9 ]

Sista femårs-Tabellen öfver staden Linköping upptager Hus och Tomter 261 till ett värde af R:dr 509,321. 15.
Jorden Åker   699 T:ld.  
Äng   111 »  
Skog och Hagmark   406 »  
  S:a 1216 »  
Utsädet derpå antages till
Hvete   24 T:r  
Råg   120 »  
Korn   24 »  
Blandsäd (Hafre sås ej)   160 »  
Ärter   18 »  
  S:a 346 »  
Potatoes   320 »  
Medelafkastningen efter afdrag af utsädet
Hvete   192 »  
Råg   960 »  
Korn   192 »  
Blandsäd   960 »  
Ärter   144 »  
  S:a 2448 »  
Potatoes   3200 »  
Underhållne kreatur
Hästar   216 St.  
Oxar   104 »  
Kor   180 »  
Får   102 »  
Svin   265 »  
  S:a 867 »  
Jordens värde är upptagen till 90833. 16.
En Ättike, en Berlinerblå, en Såpfabrik 1890.  
Stadens uppskattade värde S:ma R:dr B:co 602,044 31
Bevillning efter 1830 års förordning
Efter första Artikeln 1398. 12.  
Efter andra d:o nemligen
Hus, jord, verk och inrättningar 1204. 10.  
Borgerlig näring 1747. 24.  
Efter 37, 38, 39 och 40:de Art. 474. 38.  
Personer ej hörande till viss näring 1618. 26.  
Bränvinsavgift. 426. 31.  
Berlinerblå d:o 12.    
Såpsjuderi 12.   6313. 45.
Ständiga räntor.  
Boskap och Åkerskatt 498. 20.  
Mantalspenningar 570. 36.  
Saltpetersafgift 34. 10. 1103. 18.
Stadens Rotering   338. 16.
Kostnader för Stadens styrelse 3177. 4.
Clereciets underhåll  
Pastorer 1306. 36.  
Comministrar 315. 38.  
Kyrkobetjening 419. 12. 2041. 38.
Fattigförsörjning   1547. 4.
Skjuts 304. 8.
Väghållning 100. 28.
Diverse onera 1753.  
Summa Statsbidrag B:co R:dr 17279. 17.