Tollstorp 1834/Fem tabeller

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Rättelser
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

Fem Tabeller deruti columner finnas utsatta
Sista femårs Tabellen öfver Stadens uppskattade värde  →


[ tab1 ]

S:t Pehrs Qvarter:
Brandför-
säkrings-
värde.
Gårds
N:o
Tomtens
natur.
Arf o. Egen.
Qvadr.
aln.
Öre f.
qvad.
aln.
Tomtens
värde efter
qvadrat-
aln.
Gårde-
tal eft.
tom-
tens
värde.
Åbygg-
nads
värde.
Gårde-
tal eft.
Åbygg-
nads
värde.
summ.
gårde-
tal.
10200 1 Beckström & Vestman 2856 4 19 40 1:4 8000 2 2 1:4
4000 2 Enkefru Sandström 1700 4 11 38 8 3:16 4000 1 1 3:16
6000 3 D:o     D:o 2025 4 18 11 1:4 6000 1 1:2 1 3:4
8000 4 Landsecreter Nordström 5780 4 39 44 8 1:2 8000 2 2 1:2
2500 5, 6 Bryggaren Philipson 3032 2 10 25 4 1:8 2500 5:8 3:4
2500 7 Borgm. Rudbecks arfv. 2720 2 9 21 4 1:8 1750 7:16 9:16
4500 8 Doctor Bånge 4374 3 22 37 6 5:16 2500 5:8 15:16
3300 Lector Laurenius 7922 3 41 12 6 1:2 3000 3:4 1 1:4
2000 9 Byggmästaren Hogner Krono. 7260 1 12 29 3:16 2500 5:8 13:16
  Domkyrkan 4330 1 7 24 10 1:8 500 1:8 1:4
3000 10, 11 Domprost Dubb's arfv. A. o. E. 6300 3 32 39 3:8 3500 7:8 1 1:4
  12 Grefvin. Ehrenborg 1413 3 7 17 3 1:8 2500 5:8 3:4
4500 13 Professor Arehn 3543 3 18 21 9 1:4 4000 1 1 1:4
8500 14, 15 Assessor Liebman 1900 3 9 43 1:8 6000 1 1:2 1 5:8
1500 16 Beckström & Westman 1086 3 5 31 6 1:8 2000 1:2 5:8
14100 17 Frimurare-huset 1625 3 8 22 3 1:8 8000 2 2 1:8
4000 18 Kullgren & Sundstedt 2935 3 15 13 9 3:16 5000 1 1:4 1 7:16
2000 19 Enkefru Pettersson 1711 3 8 43 9 1:8 4000 1 1 1:8
20 Gymnasii-Cassan Domk. 2904 3 15 6 3:16 4000 1 1 3:16
21, 22 Excel. Cederhjelm A. o. E. 4587 3 23 42 9 5:16 5000 1 1:4 1 9:16
23 Gymnasii-Cassan 800 3 4 28 1:16 4000 1 1 1:16
24, 25, 27, 28 Kammar-R. Hertzman Stads. 5152 3 26 40 5:16 4250 1 1:16 1 3:8
29  d:o     d:o Tomter 1185 3 6 8 3 1:8 250 1:16 3:16
26, 30 Bibliothekariens Boställe 3785 3 19 19 3 1:4 4000 1 1 1:4
31 Kungsträdgården 2000
32 Domkyrko-Sysslomans Boställe Krono. 5900 3 30 35 3:8 3000 3:4 1:8
33 Biskopsgården 24440 3 126 32 1 7:16 10000 2 1:2 3 15:16
34, 35 Gymnasii-Cassan 29400 4 78 12 8 15:16 4000 1 1 15:16
36 Kamrer Appelgren Stads. 655 1 1 6 7 1:16 250 1:16 1:8
6100 37, 39 Grefvin. Levenhaupt 6530 2 22 32 4 5:16 2000 1:2 13:16
38 Enkan Kallerstedt 328 2 1 6 8 1:16 500 1:8 3:16
40 Orgelbyggare Lindqvist 974 2 3 18 4 1:16 500 1:8 3:16
41 Krigs-Rådet Segerström 4839 2 16 38 6 1:4 5000 1 1:4 1 1:12
42 Slaggtare Nyström 1433 2 4 46 10 1:16 1500 3:8 7:16
43 Fröbergs Arfvingar 1054 2 3 31 8 1:16 500 1:8 3:16
44 Timmerman Tornstedt 1313 2 4 26 10 1:16 750 3:16 1:4
45 Hattm. Lundqvist 1123 2 4 45 2 1:16 750 3:16 1:4
46 Arbetsk. Andersson 1920 2 3 9 4 1:16 500 1:8 3:16 [ tab2 ]

1150 47 Rusthållaren Jonsson i Skålebo Stads. 2600 2 9 1 4 1:8 1333 ⅓ 1:4 3:8
  48 Byggm. Österbergs arfv. m. fl. 850 2 2 4 5 1:16 500 1:8 3:16
  49 Sjudare Wetterström m. fl. 480 1      40      1:16 750 3:16 1:4
350 50 Kopparslagare Pihl. 1912 1 3 15 4 1:16 750 3:16 1:4
500 51 Fältväbel Wickius. 2730 1 4 35 6 1:16 1250 5:16 3:8
  52 Beckström & Wessman. 2493 1 4 15 9 1:16 500 1:8 3:16
  53 Ringk. P. Kindvall. 2230 2 7 35 8 1:8 2000 1:2 5:8
2000 54 Comminister Boställe. 2400 2 8 16 1:8 2000 1:2 5:8
600 55 Hautboisten Öyer. 1612 2 5 28 8 1:8 500 1:8 1:4
1400 56 Mamsell Sjöling. 960 2 3 16 1;16 1500 3:8 7:16
  57 Handlanden Calén. 1625 2 5 30 10 1:8 750 3:16 5:16
  58 Kopparslagare Pihl. 1830 2 6 17 1:8 1500 3:8 1:2
  59 Nattväkt. Zakrisson m. fl. 1328 2 4 20 4 1:16 500 1:8 3:16
850 60 Enkefru Kindstrand.         750 3:16 7:16
  61 Kakelugnsmakaren Ekvald. 2306 2 8     4 1:8 500 1:8 7:16
  62 Fru Lindblad. 5020 2 17 20 8 1:4 2500 5:8 7:8
1000 63 Hauthoisten Stenberg. 2226 2 7 45 1:8 750 3:16 5:16
1400 64 Mörnerska fattighuset. 2900 2 10 3 4 1:8 1500 3:8 1:2
  65 Arbetskarlen Widman m.fl. 1072 2 3 34 8 1:16 500 1:8 3:16
  66 Fru Nordvall m.fl. 1608 2 5 28 1:8 1000 1:4 3:8
  67 Timmerm. Månsson m. fl. 1472 2 5      4 1:16 1000 1:4 5:6
  68 Arbetsk. Andersson m. fl. 1535 2 5 15 10 1:16 250 1:16 1:8
    Tullstugan 2118 2 7 17 1:8 250 1:16 3:16
  69,70 Hattm. Törnström 3050 2 10 18 4 1:8 3000 3:4 7:8
  71 Veter. Läkare Boman. 3235 1 5 29 7 1:8 750 3:16 5:16
600 72 Dräng. Lundblad. 4546 1 4 20 2 1:16 500 1:8 3:16
  73 Hansson i Ulleved m. fl. 1600 1 2 37 4 1:16 500 1:8 3:16
  74 Arbetsk. Sjöberg, Bet. Pettersson. 1093 1 1 43 1:16 1000 1:4 5:16
  75 Enkan Wistrand. 1530 1 2 31 6 1:16 250 1:16 1:8
1200 76,77 Hofrätts-Notarien Svanbeck. 2568 1 4 22 1:16 750 3:16 1:4
  78 Enkan Nilsdotter m. fl. 1592 1 2 36 10 5:16 500 1:8 3:16
  79 Excel. Cederhielm. 13690 1 23 36 10 5:16 500 1:8 7:16
  80 Arbetsk. Pettersson. 8130 1 14 5 6 3:16 250 1:16 1:4
  81 Drängen Eriksson. 3500 1 6 3 8 1:8 250 1:16 3:16
  82 Profors-bostället. 1925 1 3 16 5 1:16 250 1:16 1:8
  83 Arbetsk. N. Svensson. 3392 1 5 42 8 1:8 500 1:8 1:4

[ tab3 ]

S:t Lars Qvarter:
Brandför-
säkrings-
värde.
Gårds
N:o
  Tomtens
natur.
Arf o. Egen.
Qvadr.
aln.
Öre f.
qvad.
aln.
Tomtens
värde efter
qvadrat-
aln.
Gårde-
tal eft.
tom-
tens
värde.
Åbygg-
nads
värde.
Gårde-
tal eft.
Åbygg-
nads
värde.
summ.
gårde-
tal.
8000 1 Handl. Berggren 2846 4 19 36 8 1:4 5500 1 3:8 1 5:8
5000 2 Gästgifvaregården 2487 4 11 38 8 3:16 4000 1 1 3:16
6150 3 Fru Hörnings Arfv. 2624 4 18 11 1:4 6000 1 1:2 1 3:4
3000 4 Fru Coullander 1894 4 39 44 8 1:2 8000 2 2 1:2
3000 5 Enkefru Rydbom 1984 2 10 25 4 1:8 2500 5:8 3:4
3300 6, 7 Bryggare Reding & en del St. 5137 2 9 21 4 1:8 1750 7:16 9:16
2400 8 Capit. Luthander Stads. 4374 3 22 37 6 | 5:16 2500 5:8 15:16
600 9 Skom. Lundgren 7922 3 41 12 6 1:2 3000 3:4 1 1:4
  10 Kopparsl. Wadsten 7260 1 12 29 3:16 2500 5:8 13:16
2600 11 Mamsell Rylanders arfv. 4330 1 7 24 10 1:8 500 1:8 1:4
2250 12 Inspektor Andersson 6300 3 32 39 3:8 3500 7:8 1 1:4
  13 Rink. Jonas Olofsson m. fl. A. o. E. 1413 3 7 17 3 1:8 2500 5:8 3:4
750 14 Arbetsk. Måhrstedt 1890 2 6 27 1:8 1500 3:8 3:16
  15 Lars Hansson i Tornby m. fl. 1365 2 4 35 6 1:16 500 1:8 3:16
  16 Fru Talén Stads. 2814 2)          
    Tullhus 400 2) 11 7 8 3:16 500 1:8 5:16
1000 17 Skomak. Forsselius 2620 2 9 4 8 1:8 1000 1:4 3:8
2000 18 Häradsh. Stuart 1650 2 5 35 1:8 200 1:2 5:8
4000 19 Rådm. Kylander & e.d. A. o. E. 7760 2 26 45 4 5:16 3500 7:8 3:16
  20 Sadelm. Johansson A. o. E. 846 3 4 19 6 1:16 2000 1:2 9:16
  21 Fru Harlingson 612 3 3 9 1:16 500 1:8 3:16
  22 Sadelm. Johansson A. o. E. 846 3 4 19 6 1:16 2000 1:2 9:16
  23 Bagare Hjolmans arfv. 1241 3 6 22 3 1:8 1000 1:4 3:8
1000 24 Rådm. Edlunds Enka 1470 3 7 31 6 1:8 1000 1:4 3:8
1100 25 Sadelm. Fridlejfer 1130 3 5 42 6 1:8 1750 7:16 9:16
5350 26 Handl. Genochi m. fl. 4443 3 23 6 9 5:16 4250 1 1:16 1 3:8
6000 27 Capit. Eneström & en del St. 1500 3 7 39 1:8 8000 2 2 1:8
  27 ½ Assemblée-huset A. o. E. 2514 3 13 4 6 3:16 2000 1:2 11:16
4000 28 Fru Hallén 1545 3 8 2 3 1:8 4000 1 1 1:8
  29 Bagare Dahl 1485 3 7 35 3 1:8 1250 5:16 7:16
2000 30 Guldsmed Tornberg 1344 3 7 1:8 2500 11:16 15:16
1300 31 Kopparsl. Carlberg 3485 3 18 7 3 1:4 2750 11:16 15:16
2000 32 Handl. Widman 700 3 3 31 1:16 1500 3:8 7:16
  33,34 Kyrkotomter 2930 2 13 18 6 1:16 2500 1:4 5:16
  35 Sadelm. Fridlejfer GullBrace.svg S:t Lars Kyrk.              
  36 Kusken Bergstrand             5:16
4000 37 Enkefru Söderqvists arfv. & en del St. 5241 3 27 41 3 5:16 5000 1 1:4 1 9:16
2350 38 Bokbindare Carling A. o. E. 1085 3 5 31 3 1:8 1000 1:2 5:8 [ tab4 ]

39 Doctor Stånggren 3425 3 17 40 3 1:4 1250 5:16 9:16
5500 40 41 42 Karduansm. Stånggren & en del St. 10533 3 54 41 1 5:8 6500 1 5:8 2 1:4
43, 44 Snickare Wallertz Stads. 3523 2 12 11 2 1:4 2500 5:8 7:8
3800 45 Hattm. Wahrberg 1768 2 6 6 8 1:8 1250 5:16 7:16
46 D:o D:o 2162 2 7 24 4 1:8 1250 5:16 7:16
47 Bryggare-enkan Pettersson 4038 2 14 1 3:16 3000 3:4 5:16
3000 48, 49 Garfvare E. Törnbom 8065 2 28     2 3:8 2500 5:8 1
2000 50 D:o Wiström 3390 2 11 37 3:16 2000 1:2 11:16
2450 51 Karduansm. Stånggren 397 1      33 3 1:16 250 1:16 1:8
52 Jungfru Jansson m. fl. 943 1 1 30 9 1:16 750 3:16 1:4
53 Snickare Wallertz 419 1      34 11 1:16 250 1:16 1:8
54 Nämndeman 1928 1 3 21 2 1:16 250 1:16 1:8
55 Skom. Fahlqvist m. fl. 1265 1 2 9 5 1:16 1500 3:8 7:16
56 Fabrikör Wastesson 8100 1 14 3 3:16 1500 3:8 9:16
57 Krogar-enkan Dahlqvist 6267 1 10 42 3 1:8 1500 3:8 1:2
58 Baron Leijonhjelm A. o. e. & St. 17000 1 29 24 8 3:8 250 1:16 7:16
59 Linväfvare Söderbergs arfv. Stads. 1172 1 2 1 8 1:16 500 1:8 3:16
60 Arbetsk. Jansson 1317 1 2 13 9 1:16 500 1:8 3:16
61 Kopparsl. Lindqvists Enka 2343 1 4 3 3 1:16 750 3:16 1:4
62 Timmerk. Johansson m. fl. A. o. e. & St. 1670 1 2 43 2 1:16 500 1: 8 3:16
800 63 Dödgr. Ljungqvists Enka Stads. 2746 1 4 36 10 1:16 1250 5:16 3:8
64 Hattm. Lundblad m. fl. 2242 1 3 42 10 1:16 1000 1:4 5:16
65 Skom. Lindblad 1206 1 2 4 6 1:16 500 1:8 3:16
66 Bränn. Drängen Jonsson m. fl. 942 1 1 30 6 1:16 500 1:8 3:16
67, 70 Kopparsl. Lindqvists Enka 9126 1 15 40 6 3:16 750 3:16 3:8
68 Trädgårdsk. Nyqvist A. o. e. & St. 4684 1 8 6 4 1:8      
69 Sadelm. Fridlejfer Stads. 7875 1 13 32 3 3:16 obebyggd 3:16
71, 76 Enkan Petterson   9825 1 17 2 9 1:4 1500 3:8 5:8
72 73 74 St. Lars Kyrkogården Utlagd till torg och gata och S:t Lars Kyrkog.
1000 75 Målare Zanderholm Stads. 5600 2 19 21 4 1:4 3000 3:4 1
77 Kyrkogård S:t Lars   2487 2 8 30 6 1:8 750 3:16 5:16
78 Rådman Ryning 996 2 3 22 1:16 500 1:8 3:16
1500 79 Skom. Carlstedt 1532 2 5 15 4 1:16 1750 7:16 1:2
80 Grefvin. Cronhjelm A. o. e. 12157 2 42 10 2 1:2 5000 1:4 1 3:4
3400 81 Directör Dahlman D:o & St. 6178 3 32 8 6 3:8 3000 3:4 1 1:8
1500 82 Comminister-Boställe i S:t Lars   4976 3 25 44 5:16 2500 5:8 15:16
83 Sämskm. Nordvall Stads. 2920 2 10 6 8 1:8 2250 9:16 11:16
84 Kopparsl. Askenbeck A. o. E. 2077 2 7 10 2 1:8 1000 1:4 3:8
85 Vaktmästare Sandin m. fl. D:o & St. 2110 2 7 15 8 1:8 2250 9:16 11:16
15000 S:t Lars Kyrka                

[ tab5 ]

Tannefors Qvarter:
Brandför-
säkrings-
värde.
Gårds
N:o
  Tomtens
natur.
Arf o. Egen.
Qvadr.
aln.
Öre f.
qvad.
aln.
Tomtens
värde efter
qvadrat-
aln.
Gårde-
tal eft.
tom-
tens
värde.
Åbygg-
nads
värde.
Gårde-
tal eft.
Åbygg-
nads
värde.
summ.
gårde-
tal.
5000 1 Sekreter Holm & en del St. 2860 4 19 41 4 1:4 5000 1 1:4 1 1:2
2000 2 Bagare Dahl A. o. E. 965 3 5 1 3 1:16 2500 5:8 11:16
3000 3 Rådman Kylander 808 3 4 10   1:16 2500 5:8 11:16
6300 4 Fabr. Fogelgren 1863 3 9 33 9 1:8 2500 5:8 3:4
3700 5 Brygg. Söderström 2450 3 12 36 6 3:16 3000 3:4 15:16
4000 6 Handl. Engberg 5512 3 28 24   3:8 4000 1 1 3:8
  7 Lagman Holmström 4562 3 23 36 6 5:16 4000 1 1 1516
  8 Skr. Westerström & Hattm. Hagert 2951 3 10 32 9 1:8 1750 7:16 9:16
3350 9 Enkefru Carlstedt 13950 3 72 31 6 7:8 5500 1 3:8 2 1:4
  10      d:o     d:o      2628 3 13 8   3:16 2250 9:16 3:4
4000 11 Målare Forsselius a. o. e. & St. 3074 3 16   6 3:16 2250 9:16 3:4
2500 12 Garfv. Svanfeldt 1814 3 9 20 6 1:8 2250 9:16 11:16
  13 Enkan Zetterblad m. fl. 2102 3 10 45 6 1:8 1000 1:4 3:8
  14 Klensmed Orup A. o. E. 2197 3 11 21 3 3:16 1500 3:8 9:16
4200 15 Lands-S. Pereswetoff Morath 2102 3 10 45 6 1:8 4000 1 1 1:8
4000 16 Fabrikör Widoff 4947 3 25 37 9 5:16 4000 1 1 5:16
1400 17 Corrections-huset Stadst. 2996 2 10 19 4 1:8 2000 1:2 5:8
4000 18, 28 Fabrikör Lönnberg 15400 2 52 40 8 5:8 4000 1 1 5:8
  19 Öfversk. Kindberg 2173 2 7 26 2 1:8 500 1:8 1:4
600 20 Mamsell Rudbeck 2213 2 7 32 10 1:8 750 3:16 5:16
  21 Fabrikör Widoff 2109 2 7 15 6 1:8 500 1:8 1:4
  22 Pistolsmed Romberg 2189 2 7 28 10 1:8 1250 5:16 7:16
  23 Rådm. Östermans Frus Arfv. 3100 2 10 36 8 1:8 2000 1:2 5:8
4500 24 Fabrikör Zander 5243 2 18 9 10 1:4 2250 9:16 13:16
10000 25 Fattighuset 12556 2 43 28 8 1:2 7000 1 3:4 2 1:4
  25 1:2 Kronomagasin 4540 2 15 36 8 3:16 2000 1:2 11:16
  26 Mamsell Laurin 2891 2 10 1 10 1:8 250 1:16 3:16
1800 27 Trädgårdsm. Nygren 8632 2 29 46 8 3:8 1000 1:4 5:8
2500 27 1:2 Fabrikör Grevilli 6440 1 11 8 8 3:16 1000 1:4 7:16
3000 27 1:4 Baron Adelsvärd 7790 2 27 2 4 5:16 2750 11:16 1
  28 Fabrikör Lönnberg A. o. E. 1015 2 3 25 2 1:16 500 1:8 3:16
  29 Traktör Heimdahl & en del St. 5840 2 20 13 4 1:4 1500 3:8 5:8
  30 Arbetsk. Persson m. fl. Stadst. 3950 2 13 34 4 3:16 750 3:16 3:8
1600 31 Sejlare Sundström 1690 2 5 41 8 1:16 500 3:8 7:16
2000 32 Handl. Berggen 6537 2 22 33 6 5:16 2000 1:2 3:16
  33 Timmerk. Pettersson m. fl. 4480 2 15 26 8 3:16 750 3:16 3:8
  34 Vattenåkare Söderman 4220 2 14 31 4 3:16 750 3:16 3:4
  35, 36 Sundvall & Lindqvist 1500 3:8 [ tab6 ]

1350 37 Sejlare Sundström 13700 2 47 27 4 9:16 2000 1:2 1:16
1300 38 Enkefru Bergström Stads. 4688 2 16 13 4 3:16 2000 1:2 11:16
  39 Sundvall 3922 2 13 29 8 3:16 1000 1:4 7:16
3000 40 Sämskmakar-Enkan Lundberg m. fl. 4367 2 15 7 10 3:16 2500 5:8 3:16
  41 Enkefru Sandström 3837 2 13 15 6 3:16 1250 1:8 1:2
    Murare Wahlström 3:16
  42 Orgelbygg. Hallström m. fl. A. o. e. & St. 4180 2 14 24 8 3:16 3000 3:4 15:16
3200 43 Grefvinnan Horns arfv. A. o. E. 13744 2 47 34 8 5:8 4000 1 1 5:8
8500 44 Direktör Holmberg 3330 2 11 27   3:16 5250 1 5:16 1:2
5550 43 ½ 45 Notarien Petre Stads. 1913 2 6 30 10 1:8 3000 3:4 1:8
4000 46, 47 Hof-Rätts-Comm. Söderberg 10134 2 34 27   7:16 3000 3:4 1 3:16
8000 47 Brygg. Holm & e. d. A. o. E. 10232 2 35 25 4 7:16 6000 1:2 15:16
48      —     —      A. o. E.
  49 Enkefru Arenander & en del St. 5114 3 26 30 6 5:16 2000 1:2 13:16
9500   Kammar-Rätts-R. Schierman 3416 3 17 38   1:4 5250 1 1:16 1 9:16
2000 50 Wesselii Concurs-Massa A. o. E. Hosp. 1934 3 10 3 6 1:8 2250 9:16 11:16
  51 Fabrikör Fogelgren A. o. E. 973 3 5 3 3 1:16 1500 3:8 7:16
1000 52 Handl. Beckström & Westman 3850 3 20 2 6 1:4 1500 3:8 5:8
  53 Enke-Fru Knotström 550 3 2 41 6 1:16 1000 1:4 5:16
  54 Rådm Kyllander 924 3 4 39   1:16 500 1:8 3:16
  55 Enkorna Engdahl & Dahlström 1100 2 3 39 4 1:16 500 1:8 3:16
  56 Enkan Hellbom m. fl. Stadst. 1480 2 5 6 8 1:16 750 3:16 1:4
800 57 Handl. Beckström & Westman A. o. E. 1530 3 7 46 6 1:8 1250 5:16 7:16
9400 58, 59 Rådhus- och Domprostegård 4470 4 31 2   3:8 10500 2 5:8 3
  60 Mamsell Schenling 5900 3 30 35   3:8 4000 1 1 3:8
2000 61 Mamsellerna Torling Hospit. j. 1450 2 5 1 8 1:16 2500 5:8 11:16
4000 62, 64 Bagare Lindbergs arfv. Stads. 1897 2 6 28 2 1:8 3000 3:4 15:16
4000 63 A. o. E. 1224 1 2 6 2 1:16
  65 Gevald. Pettersson 10720 1 18 29 4 1:4 1500 3:8 5:8
  66 Hållkarl Nilsson 8756 1 15 9 8 3:16 1000 1:4 7:16Tomternas byggnadsvärde gör 607,933 R:dr 16 sk. Banco.

[ tab7 ]

S:t Kors Qvarter:
Brandför-
säkrings-
värde.
Gårds
N:o
  Tomtens
natur.
Arf o. Egen.
Qvadr.
aln.
Öre f.
qvad.
aln.
Tomtens
värde efter
qvadrat-
aln.
Gårde-
tal eft.
tom-
tens
värde.
Åbygg-
nads
värde.
Gårde-
tal eft.
Åbygg-
nads
värde.
summ.
gårde-
tal.
6000 1, 2 Handl. Dedering 3380 4 23 32 8 5:16 6000 1 1:2 1 3:16
  3 Friherrinnan Leyonhielm 2370 3 12 16 6 3:16 7000 1 3:4 1 1516
8400 4 Kammarherre Linderskjöld St. & Hosp. 3991 3 20 37 9 1:4 30001 3:4 1
  5 Slagtare Nyström A. o. E. 2554 3 13 14 6 3:16 3000 3:4 15:16
  6 Friherrinnan Leyonhielm 1923 3 10 9 1:8 1500 3:8 1:2
3550 7 Rådm. Behm 3387 3 17 30 9 1:4 5500 7:8 1 1:8
10150 8 Handl. Beckström & Westman 5460 4 37 44   7:16 7500 1 7:8 2 5:16
4250 9 Hospitals-Tomten Hospitalsj. 34837 2 120 47 10 1 3:8 6000 1 1:2 2 7:8
  10 Enkefru Pettersson 1130 1 1 46 2 1:16 1000 1:4 5:16
  11 Vaktmästare Torngren m. fl. 2770 1 4 38 10 1:16 1500 1:4 7:16
  12 Timmerk. Kindgren Landgrens arfv. A. o. E. 3480 1 6 2   1:8 1500 3:8 2
  13 f. Fång-Gevaldiger Pettersson Hosp. 2160 1 3 36   1:16 750 3:16 1:4
3000 14 Lect. Kinmansson 3984 3 20 36   1:4 3000 3:4 1
3050 15, 17 Assessor Westman 5522 3 28 36 6 3:8 4000 1 1 3:8
4000 16 KrigsRådet Wiborgh 2287 3 11 43 9 3:16 3000 3:4 15:16
  18 Mamsell Eckerwall 2800 3 14 38   3:16 1500 3:8 9:16
650 19 Enkan Strandman A. o. c. & St. 2220 2 7 34   1:8 1250 5:16 7:16
  20 Vaktmästar Molander Hospit. 4238 1 7 17 2 1:8 2000 1:2 5:8
960 21 Hospit. Sysslom. Boställe 1825 1 3 8 1 1:16 1000 1:4 5:16
  22, 23 Vaktm. Engdahls Enka 4550 1 7 43 2 1:8 750 3:16 5:16
4200 24 Post-Direct. Hvasser A. o. e. & St. 8556 3 44 27   9:16 4000 1 1 9:16
1000 25 Slagtar Carlsson A. o. E. 1729 2 6   2 1:8 1000 1:4 3:8
3150 26 Landtkamrer Tollin 3750 3 19 25 6 1:4 3000 3:4 1
3450 27, 28 Direct. Holmberg 3136 3 16 16   3:16 3000 3:4 5:16
5000 29 Handl. Kant 5100 3 26 27   5:16 4250 1 1:16 1 3:8
  30 Målar Stenström Fiskh. Bostedt & en del St. 1260 2 4 18   1:16 1000 1:4 5:16
  31 Öfverste Nisbeth 4500 3 23 21   5:16 3500 7:8 1 3:16
  32 Landsfiskal Örters A. o. E. 608 2 2 5 4 1:16 1000 3:16 1:4
3000 33 Enkefru Svensson 3850 3 20 2 6 1:4 3500 7:8 1 1:8
5100 34 Källarm. Lundgren 4375 3 22 37 9 5:16 5000 1 1:4 1 9:16
  35 Vaktmästare Hagberg 1564 3 8 7   1:8 1500 3:8 1:2
    Bag. Kallerstedt Postilion Hydén 996 3 3 30   1:16 1000 1:4 5:16
500 36 Skom. Fahlqvist & Strömmer 1530 3 3 46 6 1:8 1250 5:16 7:16
4000 37 Skrädd. Lindegren Domk. T. 2850 3 14 40 3 3:16 2750 11:16 7:8
  38 Urmakare Lindqvist 1930 3 10 2 6 1:8 2000 1:2 5:8
2000 39 Skrädd. Widerborg 1666 3 3 32 6 1:8 2500 5:8 3:4
  40 Prostinnan Schollin A. o. E. 1750 3 3 5 6 1:8 2000 1:2 5:8
4500 41 Vet. Läkare Berzelius & en del St. 4100 3 21 17   1:4 4500 1 1:8 3:8 [ tab8 ]

  42 Hofmarskalk Gyllenraam 7340 3 38 11   7:16 3500 7:8 5:16
  43 Hautboist. Westerdahl m.fl. e. d. tomt t. C. 3192 1 5 26   1:16 1500 3:8 7:16
  44 Vestra Tullhuset   270 2   45   1:16 500 1:8 3:16
  45 Slagtare Ax Domk. T. 1440 2 5     1:16 750 3:16 1:4
  46 Kakelugnsm. Rosengrens arfv. 1300 2 4 24 8 1:16 1000 1:4 5:16
  47 Kusken Forsman 484 2 1 32 8 1:16 250 1:16 1:8
400 48 Säbergs Enka 1113 2 3 41 6 1:16 750 3:16 1:4
  49 Postilion Dahlmarks Enka Arf. o. Egen. 3398 2 11 38 4 3:16 2500 5:8 3:16
  50 Mamsell Bergström m.fl. 2758 2 7 40 4 1:8 1500 3:8 1:2
1000 51, 52 Guldsmed Strömbergs arfv. & en del St. 4334 2 15 2 4 3:16 1500 3:8 9:16
  53, 54 Rådman Frökenberg Stads. 2966 2 10 18 10 1:8 1500 3:8 1:2
  56 Byggm. Petterssons Arfv. A. o. E. 1052 2 3 31 4 1:16 750 3:16 1:4
  57 Enkan Hammarin m. fl. 2240 2 7 37 4 1:8 1000 1:4 3:8
  58 Mamsell Nygren A. o. E. & St. 2625 2 9 5 6 1:8 2000 1:2 5:8
5000 55, 59 Ljungstedtska Friskolan A. o. E. 10660 2 37   8 1:2 4000 1 1 1:2
  60 Byggaren Jern 6800 1 11 38 8 3:16 1750 7:16 5:8
2000 61 Vaktmästare Strömstedt Hospit. 3969 1 6 42 9 7:8 250 1:16 3:16
  62 Fång-Gevald. Forsberg m. fl. 1450 1 2 24 10 1:16 500 1:8 3:16
  63 Timmerk. Andersson 1950 1 3 18 6 1:16 1000 1:4 5:16
  64 Dödgr. Jönsson 2540 1 4 19 8 1:16 500 1:8 3:16
  65 Arbetsk. Landgren 1967 1 3 19 11 1:16 750 3:16 1:4
  66 Arbetsk. Kindström m. fl. 3469 1 6 1 1 1:8 500 1:8 1:4
  67 Stenläggare Fristedt 1392 1 2 20   1:16 500 1:8 3:16
1350   Ekekällan, Bryggaren Sjöberg