Uppslagsbok för alla/Utelämnade artiklar samt rättelser och tillägg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ö
Uppslagsbok för alla

Utelämnade artiklar samt rättelser och tillägg
Förkortningar  →
(index)


[ 864 ]

Utelämnade artiklar samt rättelser och tillägg.

Abelin, Karl Rud. Zach., fruktodlare, f. 1864 Malmö, har ss. trädg.-konsulent gm skrifter, föreläsn. o. bildandet af fruktodl.-föreningar i hög grad uppdrifvit fruktodl. i Sverige. Skr. Den mindre trädg. (öfvers. på 3 spr.), Om frukt o. fruktodl., Koloniträdg. m. fl.

Alfvén, Hugo Emil, komp., f. 1872 Sthm, ledam. af Mus. akad. 08, dir. mus. i Upps. 10, har komp. sånger, symfonier, kantater m. fl, om gedigenhet vittnande saker.

Afzelius, Joh. Fredr. Ivar, jur. förf., f. 1848 Upps., 77 jur. dr, 91/02 justitieråd, 97 ledam. af 2:a, 09 af 1:a kamm., 07 ledam. af Sv. akad., 10 pres. i Svea hofrätt. Förf. Utmärkt jurist.

Bach, Alex. Ant. Steph., d. 93.

Becker, Karl, d. 1900.

Becker, Jean, d. 84.

Begas, Adalbert, d. 88.

Bendemann, Ed., d. 89.

Berg, Karl Osk., d. 03.

Bergman, Karl Joh., d. 95.

Beskow, Gust. Eman., d. 99.

Björling, Karl Fab. Eman., d. 1910.

Boltzius, Fr. Aug., d. 10.

Böhtlingk, Otto, d. 04.

Dunant (dynang'), Henri, schweiz. filantrop. skriftst. f. 1828 Genève, verksam för Genève-konventionen, erhöll (jämte Fr. Passy) 01 Nobelska fredspriset, d. 10.

Ehrlich, Paul, ty. läk., f. 1854 Schlesien, sed. 05 prof. i Göttingen, en af grundl. af serumterapien, med japanen Hata upptäckaren af det efter den senare uppkallade Hatamedlet (äfv. kalladt »606»). Nobelpristagare 08.

Estlander, Karl Aug., d. 1910.

Gästrikland, Norrlands sydligaste landsk., gränsar i n. till Hälsingland, i ö. till Bottniska viken, i s. Uppland, i v. Dalarna. 4,446 kv.km., omkr. 65,000 inv. Vattendrag: Storsjön, hkn gm Gäfleån har sitt utlopp i Bottn. viken; s. del. af prov. skiljes från Uppland gm Dalälfvens breda utloppsvik. G. är vid kusten tämligen jämnt, mot Dalarna och Hälsingland högland skogstrakt, längst i v. bergland. Hufvudnäring: bergsbruk. Utgör tills, med Hälsingland o. en liten del af Dalarna Gäfleborgs län. St.: Gäfle.

Hamsun, Knut, nor. förf., f. 1860, bekant for sin ryktbara skiss Sult (90).

Huskvarna, stad 1910.

Kainz, Jos., d. 1910.

Khoulalongkorn, kon. af Siam, d. 10. Hans efterträdare Maha Vajiravud, f. 1881.

Montt, Pedro, Chiles president, d. 10.

Palander af Vega, Adolf Arnold Louis, sjömilitär, arkt. resande, f. 1842, m. Nordenskiöld till Spetsbergen 68 o. 72/73 samt vid kringsegl. af Europa o. Asien (nordostpassagen) 78/80, adlad 80, statsråd 01, vice amiral 03, amiral 10.

Sp. 61, r. 23 uppifr. utgår ordet Spanien och ersattes med Förenta stat.

Sp. 219, r. 7 uppifr. står son, skall vara brorson.

Sp. 724, r. 6 uppifr. står ung, skall vara ung. (ungersk).