Uppslagsbok för alla/X

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  V, W
Uppslagsbok för alla

X
Y  →
(index)


[ 851 ]

X.

X, x, 23:e bokst. i alfab. Rom. taltecken = 10; mat., obekant storhet.

Xanten, st. i Rhenprov., 4,021 inv. Got. kyrka.

Xantipp'e, Sokrates' för trätlystnad beskyllda hustru, har blifvit till ett ordspråk.

xantofyll', gr., se bladgult.

Xavēr, Franç., jesuit, f. 1506 Navarra, sed. 41 missionär i Ind., d. 52. Kanoniserad 1619.

xenier, gr., gästskänker; ett slags epigram.

Xeno'fanes, gr. filos., f. i Kolofon, stift. af d. eleat. skolan i Elea, d. där vid hög ålder omkr. 520.

Xēnofon, gr. hist., f. omkr. 440 f. K. Athen. Anförare för 10,000 man hjälptrupper åt Kyros d. y., därf. landsförvist; d. omkr. 355 Korint. Fortsatte Tukydides' hist. arb., beskref sitt återtåg fr. Persien i Anabasis, skr. romanen Kyrupaideia, Apomnemoneumata m. m.

Xeno'krates, gr. filos., f. 397 f. K. Kalkedon, Platons lärj., d. 314.

xeroform, kem., tribromfenolvismut, ett luktlöst gult pulver, sårantiseptikum.

Xerxes, kon. i Persien, son till Dareios I, reg. sed. 485 f. K., förde perserna 480 till Grekld, slagen vid Salamis, mörd. 465. Grym o. vällustig.

X-strålar, se Röntgenstrålar.

xylo|fōn, gr., mus. instrum., där tonen framkallas gm att anslå små träbitar. -grafī, gr., träsnidarkonst.