Uppslagsbok för alla/Y

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  X
Uppslagsbok för alla

Y
Z  →
(index)


[ 851 ]

Y.

Y, y, 24:e bokst. i alfab.; mat., obekant storh; kem., tecken för yttrium.

Y, Het Ij, (ej), förr hafsarm af Zuidersee; nu torrlagd.

yacht (jått), eng., jakt.

yak, se jak.

Yamagata, Aritomo, markis, jap. krigare o. statsman, f. 1838, ministerpresid. 98/99, sed. 04 generalstabschef.

yams, de stärkelserika rotknölarna af Dioscorea-arter, odlas i tropikerna, Kina o. Japan.

yankee (jäng'ki), skämtnamn på nordamerikaner. Y. doodle (-dudl), dessas nationalsång.

Yapūre (ja-), bifl. till Amasonfl. t. v., 1,600 km. l.

yard (järd), eng. o. n.-amer. alnmått = 3 fot = 0,914 m.

Yarmouth (järmöth), st. i eng. grefsk. Norfolk vid Yare o. Nordsj., 52,099 inv. Hamn.

yatagān, turk., se jatagan.

Yass, ort i New South Wales, 1910 bestämd till säte för förbundsregeringen i Austral. unionen. Denna Australiens nya hufvudstad uppf. från grunden.

Yates (jēts), Edm., eng. romanförf., f, 1831, utg. af tidn. »The World», d. 94. Skr. talr. romaner.

[ 852 ]Yellowstone (jell'åstön), bifl. till Missouri t. h., omkr. 1,600 km. l.; bildar Y:s nationalpark, omkr. 1,300 kv.km. m. dyvulkaner o. springkällor.

yeoman (jåmen), eng., mindre jordägare; kunglig drabant.

Yeso, se Jeso.

Yggdrasil, nord. myt., världsträdet, hvars grenar utbreda sig öf. hela världen o. hvars 3 rötter sträcka sig till åsarne o. Niflhem.

Yildiz-kiosken, se Jildizkiosken.

ylang-ylang, flykt. olja af Unona odoratissima fr. Manila. Till parfymer.

Yme, nord. myt., rimtursarnes stamfar, af hka gudarna skapade himmel o. jord.

ympning, införande af ett sjukdoms- l. smittämne i blodet gm incision i huden, is. öfverförande af kokoppgiftet på mskor se (kokoppympning).

Yngaren, insjö i Södermanld. 50 kv.km.

Ynglingaätten, Sveriges äldsta kon.-ätt, härstamm. fr. Oden.

Yngve, 2 kgr af ynglingaätten; den ene stamfar för denna ätt, den andre samkon, med sin bror Alf.

Yoghurt, turk., ett slags surmjölk, allm. anv. i Balkanländerna; pudding beredd af denna mjölk, af prof. Metschnikoff först anv. s. medikament vid rubbn. i matsmältn.-organerna.

Yonge (jöng), Charlotte Maye, eng. förf., f. 1823, d. 01. Skr.: The heir of Redclyffe m. fl. rom.

Yonkers, stad i n.-amer. stat. New York vid Hudson, 64,000 inv.

Yonne (jånn), bifl. till Seine t. v., 242 km. l.

York (jårk), hst. i eng. grefsk. Yorkshire vid Ouse, 82,562 inv. Urgammal got. katedral. Ärkebisk.

York (jårk), hertigtitel f. flere eng. prinsar, is. f. Edmund, son af Edv. III, o. hans ättlingar, som förde »rosornas» krig mot ättlingarna af hans bror Johan. Den siste hert. af Y., Geo. III:s 2:e son, f. 1763, fältmarsk. 95, d. 27.

Yorkshire (jårkschir), största eng. grefsk., vid Nordsj., 15,713 kv.km.. 3,585,122 inv. Hst. York.

Yorktown (jårktaun), st. i Virginia (N.-Amer.); 151 inv., engelsm. kapitulerade där 1781.

Young (jöng), 1) Edw., eng. skald, f. 1681, d. 65. Skr. Night thoughts m. m. — 2) Brigham, mormonpresident, f. 1801, d. 77.

Younghusband (jönghöss'bänd), sir Francis Edw., eng. forskn.-resande, f. 1863, har berest Mandschuriet, Gobi, Pamir, Tibet, 06 brit. resident i Kaschmir.

Ypern (ej'-), belg. st., 17.482 inv.

Ypsilan'tis, gr. fam. fr. Konstpl. 2 bröder betydande: 1) Alex., f. 1792, 09 i ry. tjänst, 17 gen., inföll 21 i Moldau, hölls som flykting fången i Österr. till 27, d. 28 Wien. — 2) Dimitrios, f. 1793, 21 i spetsen för resn. i Grekld, slog ofta turk., d. 32 Wien.

Yrsa, drottn., först gift m. Adils, sed. med dan. kon. Helge och med denne mor till Rolf Krake.

Yssel, se Ijssel.

Ystad, st. i Malmöh. l. vid Östersj., 10,860 inv. (08). Omtalas red. på 1200-talet.

yta, af linjer begränsad storhet i rummet, s. har utsträckn. i 2 dimensioner o. begränsar kroppar; är antingen plan l. buktig.

yttrium, Y = 89, sällsynt metall. grundämne, uppt. 1794.

Yucca, L., palmliljan, Liliaceæ. Y. gloriosa L., i Peru och Carolina, med ätbar rot.

Yukatan, mexic. halfö mel. Mexic. viken o. Karib. haf. Hst. Merida.

Yvetôt (ivtå), fr. st., 7,352 inv. Ford. hst. i »kon.-riket» Y.

Yukon, se Jukon.