Wij lofwom Christ en Konung båld

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wij lofwom Christ en Konung båld
av Caelius Sedulius
Sedulius diktade den latinska hymnen A solis ortus cardine under femte århundradet e. Kr. Martin Luther översatte texten till den tyska psalmen Christum wir sollen loben schon och enligt Lars Högmarck översattes sedan texten till svenska av Laurentius Petri Nericius för publicering i Swenske Songer eller wisor 1536. Här i den version som publicerades i Göteborgspsalmboken 1650. På Wikipedia finns en artikel om Wij lofwom Christ en Konung båld..


Wij lofwom Christ en Konung båld/
Aff Solens Vpgång är hans Wåld/
Alt vth så wisdt som Jorden är/
Han föddes aff een Jungfrw skäär.

Then Werlden skoop aldeles wäl/
Åtogh Mans Hamn och wardt en trääl/
Alt Mankön som förtappat lågh/
J Mandom måtte frälsas få.

Gudz Nådh vthi en saligh tijdh/
Kom i then reena Moders Qwidh/
Een heligh frucht then Jungfrw baar/
Aff hwilko hon sielff skapat war.

Gudh sielfwer thetta Wärcket dreeff/
At vtan Man hon Moder bleff/
Tå Gabriel til henne gick/
Aff hans Ord hon Gudz Son vndfick.

Elisabeth kan thet förstå/
Och til Mariam säger så:
Gudz Moder kom nw här til migh/
Ther aff Johannes frögdar sigh.

J Krubbo nidh tå lades han/
Som Jungfrw födde vtan Man/
Med lijten Miölk han föddes tå/
Som allom låter födo få.

Tå hördes och stoor Engla frögd/
Gudi skee Prijs i Himmels Högd/
Så siungo the på thenna Dagh/
Menniskiom Fridh och godt Behagh

Ähra och Prijs skee Fadrenom/
Theslijkes ock så Sonnenom/
Then helge Ande skee ock så/
At ther är ingen ände på.