Östgötars minne/1651

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1650
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1651
1652  →


[ 47 ]

1651.

578. Ericus Olavi Lindsköld [adl. Lindensköld 1669; förut Lindeman; frih. 86; grefve 87]. F. i Skeninge 1634 22. Fad. smed, sed. rådman o. borgmästare. Professor i Lund 67, i Upps. 67; sekreterare i Kgl. kansliet 68; leg.-sekreterare 69; prot.-sekreterare i Rådskammaren 72; hofråd 74; lagman i Bohuslän 76; kansliråd o. statssekreterare 77; hofkanslär 85; präsident i Lagkommissionen 86; kungl. råd 87. Lunds univ:s kanslär 87; guvernör för Kronprinsen 88. Egare af Lindevad i Allhelgon a, Klakeborg i Järstad, Stafsund på Ekerön samt Kaggeholm, Falla o. Brevik. Landtmarskalk 86. D. i Sthlm 1690 116.

L. var en af kon. Carl XI:s högstbetrodde män och utöfvade under hans regering ett mäktigt inflytande. Var alltjämt konungsk till sina tänkseätt och städse villig att tjena sin herre, vare sig det gälde att utviga konungamakten eller att hålla räfst med Sveriges högadel. Bidrog sålunda kraftigt vid 1686 års riksdag till genomdrivande af reduktionsbesluten. Som ämbetsman stod han genom snille, insikter och arbetsförmåga bland de allra främste på sin tid. Gjorde sig äfven ett namn som talare och vitterlekare. Se vidare Biogr. lex

579. Jonas Nicolai Mörck. Fad. kyrkoherde i Gryt.

580. Bernhard Casparsson. F. i Norrköping 1633; fad. rådman. Kommissare i Reduktionskolleg. D. 1683.

581. Johan Hansson Torneer [Törner, Tornerus]. F. i Skeninge; fad. ryttmästare. Kvartermästare, antagl. vid Östg. kav.-reg. Egare af Tornby i Fornåsa. D. i Linköping 1664.

Ihjälsköts med berådt mod af sin syster med en pistol. — Sonen Otto Johan adlad 1680, men tog ej introduktion.

582. Sveno Johannis Sithelius. Fil. doktor 1661; prv. 61. Rektor i Linköping 66; lektor 69; kyrkoherde i Vreta kloster 69; kontr.-prost 73. D. 1685 203.

583. Olavus Martini Metropolinus. F. i S:t Per 1632; fad. bonde. Prv. 57. Kommin. i Vadstena; pastor vid krigsmanshuset där 70; kyrkoherde i Västra Stenby 77. D. 1701 812.

584. Ericus Gunnari. Troligen bror till nästföljande.

585. Matthias Gunnari.

586. Fridericus Isaci Hulthenius. F. i Hult 1633; fad. kyrkoherde [155]. Sekreterare (»secret. aulic.») i Sthlm. D. 1672.

587. Jonas Zachariæ Torpadius. F. i Torpa 1631; fad. kyrkoherde. Prv. o. adj. hos fadern; kyrkoherde i Torpa 64. D. 1670 153.

588. Johannes Olavi Hollmannus. Stadssekreterare i Upps.; rådman där.

589. Birgerus Andreæ Rymonius. f. i Gammalkil 1630; fad. prost [108]. Kornett. D. efter 1667.

590. Johannes Vendelii Scheibe. Fad. kronofogde i Mogata (tysk). Militär, slutl. kapten. D. 1714 283.